PolitiKAS - završena predavanja u II semestru

Predavanjem guvernera Dejana Šoškića i tribinom o Srbiji u međunarodnim odnosima na kojoj su učestvovali Ognjen Pribićević i Milan Pajević završena je akademska 2011/2012. godina na "PolitiKAS"-u.

Polaznice i polaznici obrazovnog programa "PolitiKAS" tokom drugog semestra akademske 2011/2012. imali su priliku da slušaju predavače na modulima "Politika II" i "Ekonomska i socijalna politika". Polaznici su pored redovnog pohađanja programa imali obavezu pisanja eseja na teme iz oba modula.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd