PolitiKAS - počeo drugi semestar

Predavanjima na modulu "Politika II" i "Ekonomska i socijalna politika" počeo je drugi semestar na obrazovnom programu "PolitiKAS", 7. februara 2012. godine.

Polaznici i polaznice imali su priliku da o političkom značaju etničkog i verskog identiteta razgovaraju sa Milanom Sitarskim, a o socijalnom uključivanju sa Žarkom Šunderićem.

Na modulu "Politika II" polaznici će imati priliku da saznaju više o ulozi verskih i etničkih identiteta u politici, sa posebnim osvrtom na demokratska i pluralna društva; o ulozi nacija i nacionalnih država u modernoj evropskoj i balkanskoj istoriji, oblicima uređenja decentralizovanih političkih zajednica, međunarodnim odnosima u modernoj epohi, sa posebnim osvrtom na Srbiju i Balkan, kao i o ljudskim građanskim i manjinskim pravima i mehanizmima njihove zaštite. 

Cilj modula "Ekonomska i socijalna poliltika" jeste da polaznike informiše o značenju ekonomske i socijalne politike i osnovnim problemima sa kojima se Srbija susreće u ovim oblastima. Posebna pažnja biće posvećena razgovoru o vrednostima desnog centra u ekonomskoj i socijalnoj sferi, kao i o konceptu socijalne tržišne privrede.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd