Polaznicima dodeljeni sertifikati

Svečanom dodelom sertifikata polaznicima obeležen je uspešan završetak obrazovnog programa „PolitiKAS“ u akademskoj 2010/2011. godini. Prisutnima su se ovom prilikom obratile Gordana Pilipović, programski koordinator Konrad Adenauer Fondacije i Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole. Skup su svojim prisustvom uveličali i voditelji modula na obrazovnom programu.

Nakon dodele sertifikata polaznicima, priređen je svečani koktel.

Jednogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“ pružio je polaznicima mogućnost da steknu nova i unaprede postojeća znanja iz oblasti političke teorije, međunarodnih odnosa, međuetničkih i verskih identiteta, ekonomske i socijalne politike, kao i saznanja o izazovima sa kojima se moderno društvo u Srbiji suočava.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd