Počela nova školska godina na PolitiKAS-u

U utorak, 12. oktobra 2010. godine druga generacija polaznika Obrazovnog programa "PolitiKAS" počela je novu školsku godinu. Polaznike je pozdravio Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole, dok je o modulu "Evropske integracije", metodologiji rada, kao i o temama i predavačima sa polaznicima razgovarao Vladimir Pavlović, voditelj ovog modula i koordinator Centra za evropske integracije BOŠ-a.

Nakon uvodnog dela, polaznici su sa dr Vladimirom Petorvićem, sa Instituta za savremenu istoriju razgovarali o pitanju postojanja zajedničkog evropskog identiteta, da bi nakon toga slušali predavanje profesora Nebojše Vladisavljevića sa Fakulteta političkih nauka na temu "Hibridni politički režimi i politika protesta: Srbija u vreme Miloševića". 

Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen je mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju te vrednosti. Cilj ovog jednogodišnjeg obrazovnog programa jeste da se polaznicima pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada, s jedne strane i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija, sa druge strane.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd