Održana škola timskog rada za petu generaciju polaznika obrazovnog programa PolitiKAS

Polaznici 5. generacije obrazovnog programa PolitiKAS započeli su akademsku 2013/2014. godinu aktivnostima u okviru Škole timskog rada, koja je održana od 1. do 3. oktobra 2013. godine na Srebrnom jezeru. 

Tokom tri dana oni su prošli kroz treninge o grupi i političkom timu, tehnikama timskog rada, razvoju tima, ulogama u političkom timu, odlučivanju, liderstvu, pregovaranju i komunikaciji. 

Nastava na obrazovnom programu PolitiKAS počinje u utorak, 15. oktobra i u prvom semestru trajaće zaključno sa predavanjima 24. decembra 2013. godine. U prvom semestru polaznici će slušati dva modula, Politika I i Evropske integracije.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd