Rezultati

  • Realizacijom  Škole timskog rada otvoren je početak PolitiKAS programa sa X generacijom podmladaka političkih partija desnog centra iz Srbije tokom Septembra 2018. godine.

  • Kroz jednogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“ u akademskoj 2017/2018. godini, unapređeni su znanja i veštine 16 polaznika i polaznica obrazovnog programa sa ciljem unapređenja njihovog političkog rada.

  • Kroz jednogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“ u akademskoj 2016/2017. godini, unapređeni su znanja i veštine 25 polaznika i polaznica obrazovnog programa sa ciljem unapređenja njihovog političkog rada.

  • Kroz jednogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“ u akademskoj 2015/2016. godini, unapređeni su znanja i veštine 18 polaznika i polaznica obrazovnog programa sa ciljem unapređenja njihovog političkog rada.

  • Kroz jednogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“, od akademske 2009/2010. do akademske 2014/2015. godine, unapređeni su znanja i veštine 107 polaznika i polaznica obrazovnog programa sa ciljem unapređenja njihovog političkog rada.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd