Raspored predavanja u akademskoj 2019/2020. godini

Modul: Politika I

24.09.2019. Konzervativizam i demohrišćanska ideja – savremeni izazovi 
01.10.2019. Predstavnička demokratija između teorije i prakse
08.10.2019. Nove evropske partijske porodice
15.10.2019. Strategije izbornih kampanja
22.10.2019. Kultura dijaloga i politička kultura u Srbiji
29.10.2019. Uloga i odgovornost civilnog društa u Srbiji
05.11.2019. Šta je populizam?
12.11.2019. Savremeni bezbednosni izazovi po Srbiju i region Zapadnog Balkana
19.11.2019. Mediji između informisanja i PR-a
26.11.2019. Politički sistem Nemačke 

Modul: Ekonomska i socijalna politika

24.09.2019. Aktuelna privredna kretanja u Srbiji 
01.10.2019. Politika privrednog razvoja
08.10.2019. Monetarna politika u Srbiji
15.10.2019. Fiskalna politika
22.10.2019. Podaci kao nafta 21. veka
29.10.2019. Globalne ekonomske prilike  
05.11.2019. Inovativni oblici poslovanja
12.11.2019. Analiza javnih politika u realnom kontekstu - Studija slučaja
19.11.2019. Socijalna tržišna privreda
26.11.2019. Budućnost regionalnog razvoja - Srbija i svet

Modul: Politika II

25.02.2020. Identitetske podele u javnoj sferi i institucije demokratskih pluralnih društava    
03.03.2020. Razumevanje odnosa Beograda i Prištine
10.03.2020. Regionalna omladinska politika

Modul Evropske integracije

25.02.2020. Razumeti Evropsku uniju: Uvod u institucionalni okvir i procese donošenja odluka  
03.03.2020. Da li je made in EU isto što i made in Slovakia/In Germany   
10.03.2020. Proces kreiranja zajedničkih politika i lobiranje u Evropskoj uniji

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd