II semestar

U drugom semestru obrazovnog programa „PolitiKAS“ biće takođe izvedena dve kursa koja su posvećena dodatnim političkim znanjima: Politika II i Evropske integracije.

Kurs: Politika II

Cilj: Obrazovni kurs Politika II je kreiran za predstavnike podmladaka političkih stranaka umerene desnice i desnog centra radi izgradnje i osnaženja njihovih kapaciteta kroz pružanje znanja o ulozi verskih i etničkih identiteta u politici, sa posebnim osvrtom na demokratska i pluralna društva, o ulozi nacija i nacionalnih država u modernoj evropskoj i balkanskoj istoriji, oblicima uređenja decentralizovanih političkih zajednica, međunarodnim odnosima u modernoj epohi, sa posebnim osvrtom na Srbiju i Balkan, kao i o ljudskim građanskim i manjinskim pravima i mehanizmima njihove zaštite. Jedan od ciljeva kursa je i povezivanje bazičnih znanja o politici, građanskom društvu i demokratiji koja se polaznicima pružaju u okviru kursa Politika I sa znanjima neophodnim za adekvatno praćenje kursa Evropske integracije posvećenog pre svega Evropskoj uniji, kao načinu i mehanizmu demokratskog uređivanja izrazito identitetski pluralne zajednice evropskih naroda, čija institucionalna struktura još uvek ima odlike i međunarodne organizacije i složene države. Kroz seriju interaktivnih predavanja i radionica, polaznici će biti u mogućnosti da steknu nova i unaprede postojeća znanja kroz razgovor sa najeminentnijim predavačima u oblastima identiteta, ljudskih prava i međunarodnih odnosa. 

Način rada: U okviru kursa će se primenjivati interaktivni metodi prenošenja znanja: interaktivna predavanja koja podrazumevaju dijalog predavača i polaznika i dijalog među samim polaznicima, kao i debate eksperata za pojedine oblasti u koje će se uključivati i polaznici. Polaznici će na početku kursa dobiti za svaku temu po dva relevantna članka, spisak odabrane literature i sinopsis predavanja, na osnovu kojih će se pripremati za učešće u njenoj obradi.

Teme:

1.  Identitetske podele u javnoj sferi i institucije demokratskih pluralnih društava    
2.  Nastanak i uloga nacionalnih država u evropskoj istoriji
3.  Nacionalna država u postnacionalnoj Evropi
4.  Politički sistem Nemačke
5.  Globalni trendovi i savremeni svet      
6.  Naličje globalizacije i modernizacije: slike i stereotipi o Podsaharskoj Africi
7.  Ključni izazovi regionalne politike danas
8.  Osnove međunarodnih odnosa i diplomatije      
9.  Ljudska i manjinska prava i njihova međunarodna zaštita        
10. Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja

 

Kurs: Evropske integracije

Cilj: Obrazovni kurs Evropske integracije predstavlja obrazovnu aktivnost kreiranu za predstavnike podmladaka političkih partija sa ciljem izgradnje i osnaženja njihovih kapaciteta kroz pružanje znanja o institucionalnom i pravnom poretku Evropske unije, načinima kreiranja praktičnih politika i donošenja odluka, i konačno, najznačajnijim aspektima procesa pridruživanja i priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Značajna pažnja je posvećena i pitanjima evropskog identiteta i razvoja evropske ideje u političkoj misli.

Unutar deset radnih dana, kroz seriju interaktivnih predavanja i radionica, polaznici obrazovnih modula, predstavnici podmladaka političkih partija će biti u mogućnosti da steknu nova i unaprede već postojeća znanja kroz široki spektar obrađenih tema kroz razgovor sa našim najeminentnijim predavačima u ovim oblastima (od pitanja koja se bave evropskim identitetom i razvojem evropske ideje, preko tema koje se bave institucionalnim okvirom EU i procesom kreiranja praktičnih politika, konačno, do pitanja vezanih za aktuelne i buduće odnose Srbije i Evropske unije) . 

Način rada: Kurs je osmišljen na takav način da se u procesu prenošenja znanja i veština insistira na interaktivnim predavanjima koja uključuju razvijanje dijaloga, razmene arugmentovanih mišljenja između predavača i polaznika. Insistira se, takođe, na obaveznom radioničarskom pristupu procesu obrazovanja tako da se određene teme obrađuju na ovaj način pružajući priliku polaznicima da se još aktivnije uključe u obradu teme i da kroz rad u grupama sami razrađuju teze zadate teme koje postavlja predavač.

Teme:

1. Razumeti Evropsku uniju: Uvod u institucionalni okvir i procese donošenja odluka    
2. Proces kreiranja zajedničkih politika i lobiranje u Evropskoj uniji      
3. Evroskepticizam u Srbiji – analiza jednog političkog diskursa 
4. Da li je made in EU isto što i made in Slovakia/In Germany     
5. Bezbednosna politika EU – raskorak između individualne odgovornosti i globalne bezbednosti
6. Brexit – beg od boljeg ili ka boljem?    
7. Energetska politika u Srbiji – od ispunjavanja forme ka stvarnim potrebama
8. Regionalne inicijative kao podsticaj ili zamena za evropske integracije     
9. Berlinski proces: Post-berlinska matematika i evropske integracije Zapadnog Balkana 
10. Srbija I EU: gde smo sada?

 

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd