Program „PolitiKAS”

Jesenji semestar

Prolećni semestar

Kursevi

 Politika I

 Politika II

Ekonomska i socijalna politika

Evropske integracije 

I semestar

U prvom semestru obrazovnog programa "PolitiKAS" biće izvedena dva kursa: Politika I i Ekonomska i socijalna politika.

Detaljnije >>

II semestar

U drugom semestru obrazovnog programa „PolitiKAS“ biće takođe izvedena dve kursa koja su posvećena dodatnim političkim znanjima: Politika II i Evropske integracije.

Detaljnije >>

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd