Ekonomska i socijalna politika

I Fiskalna politika 

II Monetarna politika u Srbiji 

III A Discussion of Development Aid and Finance   

IV Socijalna tržišna privreda   

V Budućnost regionalnog razvoja – Srbija i svet 

VI Politika privrednog razvoja  

VII Globalne ekonomske prilike  

VIII Recesija u Srbiji  

IX Inovativni oblici poslovanja

X Analiza javnih politika u realnom kontekstu - Studija slučaja  

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd