Aleksandar Đekić

Aleksandar Đekić je rođen 1996. godine u Doboju. Student je Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predsednik je Studentske asocijacije za međunarodnu saradnju sa kojom je organizovano brojne projekte u cilju promovisanja neformalnog obrazovanja i studentskog organizovanja, uključujući i forum ,,Pravo i Biznis.” Trenutno obavlja funkciju potpredsednika Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Kao član Debatnog kluba Pravnog fakulteta, takmičio se na dva Evropska debatna univerzitetska prvenstva i većem broju međunarodnih debatnih turnira.

Aleksandar Karadžić

Aleksandar Karadžić je rođen 1995. godine u Čačku. Trenutno je apsolvent na Visoko građevinsko-geodetskoj školi Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo. Zaposlen je u Gradskoj opštini Palilula u odeljenju za inspekcijske poslove, odsek za izvršenja. Član je Upravnog odbora Centra za kulturu ,,Vlada Divljan“, takođe aktivan u radu Kancelarije za mlade Gradske opštine Palilula. Aktivan je član Srpske napredne stranke, gde je i član saveta za komunalna pitanja opštinskog odbora SNS Palilula.

 

Aleksandra Sredojević

Aleksandra Sredojević je rođena 1994. godine u Loznici. Nakon završetka srednje škole upisala je Učiteljski fakultet Univerizeta u Beogradu i to na smeru za obrazovanje učitelja. Osnovne i master studije završila je u roku sa visokom prosečnom ocenom. Aktivan je član DUB-a i Srpske napredne stranke.

 

Andrej Todorović

Andrej Todorović je rođen 1993. godine u Novom Sadu. Po zanimanju je strukovni ekonomista Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada. Član je stranke Savez vojvođanskih Mađara i na funkciji je jednog od predsednika Mesnog odbora Novi Sad - Centar Grada I. Zanimaju ga društvene nauke i politika. 

 

Borislav Trajkovski

Borislav Trajkovski je rođen 1992. godine u Pančevu. Upisao je Šumarski fakultet 2011. godine, a 2016. godine stekao zvanje: Master inženjer šumarstva. Od 2016. radi u JP ,,Vojvodina šume“, kao referent za planiranje gazdovanja šumama. Dugogodišnji je član Saveza Vojvođanskih Mađara, član predsedništva mesnog odbora u okviru gradskog odbora Beograd, kao i predsednik omladinskog foruma u gradskoj organizaciji Beograd.

Dušan Mitrović

Dušan Mitrović je rođen 1995. godine u Gnjilanu na Kosovu i Metohiji. Osnovnu i srednju školu završio je u Kruševcu, a trenutno je apsolvent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je stipendista Konrad Adenauer Fondacije. Član je studentskog parlamenta i potpredsednik Aktiva za naučni podmladak, kao i saradnik na Biblijskom institutu na istom fakultetu.

Ivan Mihajlovski

Ivan Mihajlovski je rođen 1995 godine u Novom Sadu. Diplomirao je na fakultetu za Pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić.” Primarna interesovanja su mu sport, istorija i politika. Aktivan je član Srpske Napredne stranke i obornik je u Skupštini opštini Žabalj.

 

Jovan Bećirić

Jovan je rođen 1999. godine u Beogradu, a trenutno je student druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Aktivan je član Narodne stranke.

Maja Teodorović

Maja Teodorović je rođena 1988. godine u Šapcu. Na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija i Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Valjevu diplomirala je 2011. godine sa visokom ocenom. Nakon obavljene stručne prakse, položila je i državni ispit po programu za visoko obrazovanje. Oblasti interesovanja su joj ekonomija, politika, matematika i rad sa decom. Aktivistkinja je Srpske napredne stranke.

Marija Birmančević

Marija Birmančević je rođena 1992. godine u Šapcu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je bila aktivan član studentske organizacije AIESEC. Trenutno radi u finansijama i članica je Srpske napredne stranke.

 

Marija Kolaković

Marija Kolaković je rođena 1995. godine u Beogradu. Trenutno je studentkinja Fakulteta za diplomatiju i bezbednost. Aktivan član Srpske napredne stranke na funkciji sekretara opštinskog odbora Palilula. Učestvovala je na međunarodnim konferencijama UN za mlade, kao i mnogim drugim projektima vezanim za političko obrazovanje mladih.

Marko Nedeljković

Marko Nedeljković je rođen 1991. godine u Šapcu. Nakon završene srednje škole upisuje Univerzitet Singidunum i po zanimanju je poslovni informatičar. Trenutno je na master studijama. Aktivan je član Srpske napredne stranke. Bavi se politikom, a njegova interesovanja u vezi su sa političkom teorijom, političkim dešavanjima i političkom kulturom.

Miloš Vulić

Miloš Vulić rođen je u 1992. godine u Kragujevcu. Studije političkih nauka i katoličke teologije završio je na Papskom Univerzitetu Gregorijana u Rimu, gde se trenutno usavršava na specijalističkim studijama iz oblasti političkog liderstva na Fakultetu političkih nauka. Stipendista je nemačke katoličke fondacije Renovabis. Stručnu praksu obavljao je pri Ambasadi Republike Srbije pri Svetoj Stolici (Vatikan). Predsednik je udruženja građana „Hrišćansko demokratski pokret“ u Beogradu. Govori italijanski, engleski i francuski jezik.

Nikola Vlajnić

Nikola Vlajnić je rođen 1998. godine u Beogradu. Studira međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Univerziteta Beogradu. Govori engleski, nemački i ruski jezik. Aktivista Srpske napredne stranke na opštini Stari grad.

Stefan Adžić

Stefan Adžić je rođen 1996. godine u Prištini. Diplomirao je na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo i stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva na modulu Energetika i zaštita životne sredine. Trenutno je student master akademskih studija. Član je studentske organizacije SRMA - Simpozijum radova mladih akademaca, u kojoj obavlja funkciju šefa tima za komunikaciju i marketing. Član je Srpske napredne stranke i trenutno obavlja funkciju predsednika omladine Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kraljevu.

Tamara Gačević

Tamara Gačević je rođena 1997. godine u Užicu. Studentkinja je Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, smer Projektovanje u mašinogradnji. Od početka studija je bila aktivna u nekoliko omladinskih organizacija. Zastupnik je i predsednik Udruženja mladih Arilje i aktivista Srpske napredne stranke.

Vladimir Despenić

Vladimir Despenić je rođen 1990. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na osnovnim studijama Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Inženjerski menadžment, modul Informaciono-komunikacioni sistemi, a završio master studije na istom fakultetu, smer Inženjerstvo informacionih sistema. Trenutno je zaposlen u banci kao aplikativni programer za šaltersko poslovanje i kartičarski domen. Stalni je član Nacionalne avangarde i član novosadskog udruženja.

Vladimir Šarčev

Vladimir Šarčev je rođen u 1991. godine u Srbobranu. Po struci je pravnik. Bio je učesnik više seminara iz oblasti prirodnog prava, osnivač kancelarije ELSA u Novom Sadu na Fakultetu za pravne i poslovne studije. Takođe je društveno i politički aktivan. Član je Srpske napredne stranke i član saveta mesne zajednice Srbobran.

 

Zoran Tomić

Zoran Tomić je rođen 1988. godine u Kruševcu. Završio je osnovne i master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Trenutno privodi kraju svoje doktorske studije. Tokom studija bio je aktivan u studentskim organizacijama i realizaciji studentskih projekata i projekata promocije nauke. Jedan je od osnivača i sadašnji predsednik astronomskog udruženja ,,Eureka“ iz Kruševca, kao i član AD ,,Alfa“ iz Niša. Aktivan je član je Srpske napredne stranke u gradskom odboru Kruševac gde obavlja niz funkcija. Zaposlen je kao asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu i odbornik je u Skupštini grada Kruševca ispred SNS.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd