Generacija 2017/2018

Anita Živković

Anita Živković rođena je u Nišu 1988. godine. Apsolvent je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Na Pravnoj klinici Pravnog fakulteta završila završila program obuke za zaštitu prava žena. Zaposlena je u Predškolskoj ustanovi "Pčelica" u Nišu.  Član je Srpske napredne stranke u kojoj ima funkciju predsednice Unije mladih GrO Niš. Političko iskustvo sticala je kroz aktivno učešće u svim izbornim kampanjama od 2012. do danas. Aktivna učesnica u borbi protiv nasilja u porodici.

Borislav Kulić

Borislav R. Kulić rođen je 04.11.1991. godine u Sremskoj Mitrovici. Student je osnovnih akademskih studija Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na modulu građevinarstvo odseka konstrukcije. U periodu srednjoškolskih dana od 2008. godine do 2010. godine obavljao je dužnost presednika đačkog parlamenta i člana školskog odbora u STŠ „Nikola Tesla“ u Sremskoj Mitrovici. Jedan je od inicijatora osnivanja muzičkog festivala neafirmisanih bendova ENTER MUSIC FEST, koji je posle par godina prerastao u SIRMIUM ROCKS FEST, festival neafirmisanih bendova i različitog spektra muzike koji ima za cilj okupljanje velikog broja mladih ljudi koje veže muzika, ali i promoviše brojne bendove sa domaćih prostora. Na Festivalu su učestvovala poznata imena srpske muzičke scene: ”S.A.R.S”, “Atheist Rap”, “Kanda, Kodža i Nebojša” itd. Od 2010. godine do 2017. godine bio je član Srpskog pokreta obnove. Bio je presednik omladinske organizacije Srpskog pokreta obnove u Sremskoj Mitrovici i član presedništva Gradskog odbora u Sremskoj Mitrovici od 2014. godine do izlaska iz stranke. U junu 2017. godine učestvuje u osnivanju stranke Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) i pisanju programa stranke. Od 2014. godine obavlja dužnost organizatora Memorijalnog turnira u futsalu „Dragoslav Bata Erak“.

Ivana Gojković

Ivana Gojković rođena je 7. jula 1994. godine u Vrbasu, odrasla u Crvenki, živi u Novom Sadu. Trenutno je aposolvent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na smeru Ekologija. Sekretar je Udruženja za preventivne i zaštitne delatnosti Republike Srbije. Aktivistkinja Srpske napredne stranke, a najveće interesovanje ima za politička pitanja vezana za ekologiju, međunarodnu saradnju i politički javni nastup.

Kemal Zornić

Rođen je 11. avgusta  1996. godine u Novom Pazaru gde i živi. Srednje obrazovanje stekao je u Gimnaziji, Novi Pazar. Studira na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru, departman za ekonomske nauke. Velika iskustva crpi kroz angažman u studentskom parlamentu i kroz rad u centru društvenih inovacija kao pomoć u izradi, upravljanju i realizaciji projekata i projektnih aktivnosti. Član je Stranke demokratske akcije Sandžaka i zamenik predsednika Asocijacije mladih u Novom Pazaru.

Marija Latinović

Rođena sam  26. Novembra 1982. u Nišu, gde sam završila osnovne studije. Profesor sam istorije, živim u Beogradu i radim u osnovnoj školi. Član sam Srpske napredne stranke. Politički sam aktivna još od studentskih dana . Svoje aktivno učešće u stranci  isticala sam u izbornim kampanjama, a takođe sam se bavila i humanitarnim radom. Kao profesorku istorije interesuje me proučavanje politike kroz istoriju , kao i politička analiza današnjice. Središte mog interesovanja je reforma obrazovnog sistema, očuvanje i jačanje kulturne baštine kao i promocija nacionalne kulture.

Miroslav Todorović

Miroslav Todorović je rođen 28.06.1990. godine u Prištini. Živi u Beogradu. Završio je osnovne i master studije na Fakultetu tehničkih nauka iz Kosovske Mitrovice, na odesku Mašinsko inženjerstvo. Bio je član Studentskog parlamenta na FTN, kao i predstavnik studenata mašinstva sa FTN u Zajednici organizacija studenata mašinstva. Učestovao u organizaciji studentske manifestacije „Mašinijada“. Član je Srpske napredne stranke od 2014. godine u kojoj ima funkciju predsednika Mesnog odbora Rušanj, kao i član Opštinskog odbora SNS Čukarica.

Mišel Zubenica

Rođen 18. 08. 1994. u Vojniću, Republici Hrvatskoj. Nakon završene gimnazije društveno-jezički smer sa odličnim uspehom, upisuje međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Osnivač je i izvršni direktor Centra za međunarodnu javnu politiku. U dva navrata bio je član studentskog parlamenta Fakulteta političkih nauka kao i član etičkog odbora. Uspešno je završio jednogodišnji program Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose na Pravnom fakultetu.  Savetnik je narodnog poslanika u odboru za dijasporu Narodne skupštine Republike Srbije. Angažovan je na stručnoj praksi kao asistent na projektima u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda. Regionalni je direktor Asocijacije za regionalnu saradnju a kao politički analitičar komentariše i analizira politička dešavanja za nekoliko medija u Srbiji. Koautor je zbornika radova „RSK-istorijski i geopolitički uzroci formiranja, okupacija i posledice“ u izdanju Instituta za političke studije . Napisao je naučni rad “Savremeni bilateralni odnosi Republike Srbije i Mađarske” za godišnjak FPN. Učestvovao u brojnim projektima i konferencijama iz oblasti međunarodne politike.

Nejra Murić

Nejra Murić, rođena 1993. godine u Novom Pazaru, gde je uspešno je završila svoje osnovno i srednje obrazovanje. Trenutno je apsolvent prava na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru. Aktivni je član Stranke Demokratske Akcije sandžaka i član rukovodstva Asocijacije mladih SDA-Sandžaka.

Nemanja Gogić

Rođen sam u Skoplju. Diplomirao sam na Ekonomskom fakultetu, smer Poslovna ekonomija, a odbranio sam master rad na temu “Korporativne strategije kao izazov u eksternom okruženju”. Učestvovao sam u različitim naučnim skupovima i moje interesovanje je za naučno rešavanje problema monetarne i fiskalne politike. Aktivan sam član Srpske napredne stranke.

Nemanja Šegrt

Rođen sam 1989. godine u Majdanpeku, gde sam i završio Gimnaziju. Visoko obrazovanje stičem na Pravnom fakultetu u Beogradu. Trenutno živim i radim u Beogradu. Zaposlen sam u Ustanovi socijalne zaštite, na poslovima vezanim za radne odnose. Član sam Srpske napredne stranke od 2012. godine, gde obavljam funkciju potpredsednika Unije mladih OO Stari grad i potpredsednika MO Dorćol.

Nikša Stepanović

Nikša Stepanović rođen je 13. jula 1993. godine u Zrenjaninu. Apsolvent je Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a takođe student osnovnih studija Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na odseku za Menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi. Od 2013. godine bavio se studentskim organizovanjem, u okviru Studentskog parlamenta Fakulteta. Član je uređivačkog odbora studentskog časopisa „Logos“ i osnivač Aktiva za naučni podmladak Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Takođe, autor je nekoliko radio emisija na radiju Slovoljubve, Mitropolije beogradsko-karlovačke. Bavi se produkcijom u kulturi i elektronskim medijima. Bio je primljen kao stipendista Fondacije Konrad Adenauer 2015/16 godine, i u tom svojstvu ostaje i akademske 2017/18, gde je, između ostalog, učestvovao na konferenciji na Ohridu (Makedonija), na temu „Society and Religion: Ethnic Groups, Identity and Nationalism“. Nije član nijedne političke stranke.

Pavle Ožegović

Pavle Ožegović rođen je 26. maja 1990. godine u Beogradu. Završio je Pravno – poslovnu školu “Beograd”, smer Pravni tehničar. Student je Beogradske poslovne škole, na smeru Javna uprava. Bio je polaznik mnogih neformalnih obrazovnih programa. Član je Srpske napredne stranke. Aktivno učestvuje u radu političke stranke na lokalnom nivou. Od septembra 2017. godine obavlja funkciju člana Saveta mesne zajednice Medaković 3. Posebno je ponosan na rezultat koji je Srpska napredna stranka ostvarila na predsedničkim izborima u aprilu 2017. godine, koji je najbolji od osnivanja stranke, u mesnoj zajednici Medaković 3. Oblasti koje ga najviše zanimaju su pravo i politika. 

Stefan Radivojević

Stefan Radivojević je rođen  26.06.1993. u Beogradu. Apsolvent je Fakulteta za poslovne studije na Univerzitetu Džon Nezbit, tamo je obavljao funkciju predsednika parlamenta fakulteta kao i Univerziteta. Trenutno je potpredsednik organizacije SKONUS na mestu predsednika resora za privredu. Aktivno se bavi politikom u stranci Pokret obnove Kraljevine Srbije na stranačkoj funkciji poverenika opštinskog odbora Novi Beograd, kao i predsednika omladine stranke na nivou grada Beograda. Aktivan kao predsednik humanitarnoj organizaciji rotaract kluba Beograd Metropolitan.

Tijana Vujadinović

Tijana Vujadinović je HR saradnik u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i pomoćni službenik za UN volontere od aprila 2017. godine. Tijana je prethodno bila deo tima EU info centra kao projektni asistent i volonter-konsultant u Nordijskoj poslovnoj alijansi. Pre ovih angažmana, učestovala je u radu Ministarstva spoljnih poslova Danske, kao lični asistent šefu misije Ambasade Danske u Beogradu i kao administrativni pomoćnik. Rođena 1991. i odrasla u Beogradu, studirala je na Univerzitetu u Kopenhagenu i Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je stekla titulu diplomiranog profesora skandinavskih jezika, kulture i literature. Takođe je i obučeni novinar Udruženja novinara Srbije. Dugogodišnji je volonter i društveni aktivista, sa angažmanom u studentskoj organizaciji AIESEC, raznim medijima itd.

Uroš Trifunović

Zovem se Uroš Trifunović, rođen 1991. godine u Novom Sadu. Od rođenja živim u Inđiji gde sam završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao sam 2015. godine na univerzitetu "Educons" u Novom Sadu na Fakultetu poslovne ekonomije, gde sam stekao zvanje ekonomiste. Radim u JP Elektroprivreda Srbije u pogonu "Inđija". Prve dodire sa politikom sam imao na lokalnim izborima u Inđiji 2008. godine, a od 2014. godine sam aktivan član Srpske napredne stranke. U stranci obavljam funkciju predsednika mesnog odbora "Inđija 4" i član sam ekonomskog saveta u okviru opštinskog odbora Inđija. Član sam saveta za budžet i finansije Opštine Inđija i član sam saveta mesne zajednice Inđija. Otac sam dvogodišnje ćerke Ane.

Šćepan Praščević

Rođen je 1991. godine u Beogradu, gde živi i radi. Srednje obrazovanje stekao je u Petoj beogradskoj gimnaziji, a visoko na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirani pravnik i student master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu - modul: Prava deteta. Potpredsednik omladine SNS-a na Opštini Stari Grad od 2010. do 2017. godine. Od 2013. godine se bavi studentskim organizovanjem. Student prodekan na Pravnom fakultetu 2014/2015 godine. Član Upravnog odbora Fondacije za mlade talente grada Beograda od 2015. godine. Pripravnik u Advokatskoj kancelariji Bulatović od 2016. godine. Predsednik Beogradske konferencije pravnika - BEKOP od 2017.godne.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd