Generacija 2016/2017

Aleksandar Danilović

Aleksandar Danilović rođen je 15. septembra 1993. godine u Valjevu. Student je master studija Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2013. godine bavio se studentskim organizovanjem i obavljanjem raznih funkcija u okviru Studentskog parlamenta Fakulteta. Član je uređivačkog odbora studentskog časopisa „Logos“ i osnivač Aktiva za naučni podmladak Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Bio je stipendista Fondacije Konrad Adenauer 2015/16 godine, gde je između ostalog, učestvovao na konferenciji u Strugi na temu „Religion Ethnicity and Nationalism“ i na seminaru Evropske akademije u Otzenhausen-u. Nije član nijedne stranke.

Aleksandar Puača

Rođen je 1989. godine u Beogradu, gde živi i radi. Diplomirani je ekonomista. Srednje obrazovanje stekao je u Prvoj ekonomskoj školi, a visoko na Ekonomskom fakultetu. 2009. godine bio je jedan od organizatora Univerzijade. Radio u Turističkoj organizaciji Beograda, pri Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Osnivač i suvlasnik preduzeća Orthopedic- footwear d.o.o. iz Beograda, gde trenutno radi. Član Srpske napredne stranke od 2012. godine, gde obavlja funkciju predsednika unije mladih OO Stari grad. Od 2016. Odbornik u opštini Stari grad. Potpredsednik školskog odbora Vazduhoplovne akademije u Beogradu.

Aleksandra Mićović

Aleksandra Mićović, rođena je u Prištini. Završila je srednju školu gimnaziju u Subotici. Trenutno živi u Novom Sadu i apsolvent je na Fakultetu za evropsko-pravo-političke studije smer politikologija. Zaposlena je u Sremskim Karlovcima u konzulatu Crne Gore, na mestu tehničkog sekretara. Član je saveta omladine za međunarodnu saradnju gradskog odbora u Srpskoj naprednoj stranci.

Branko Jakovljević

Branko Jakovljević rođen je 1988. godine u Sremskoj Mitrovici, gde živi i radi. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Subotica odeljenje u Novom Sadu, a master studije na smeru Marketing završio je na istom fakultetu 2012. godine. Član je Srpske napredne stranke u kojoj ima funkciju predsednika Unije mladih GO Sremska Mitrovica. Političko iskustvo sticao kroz aktivno učešće u svim izbornim kampanjama od 2012. godine do danas.

Dragana Laslo

Dragana Laslo rođena je 27. oktobra 1987. godine. Po zanimanju je grafički tehničar. Bavi se savetovanjem i obukom u sektoru prodaje. Više od šest godina član je političke partije Savez vojvođanskih Mađara. Na dosadašnjim izborima bila je kandidat za opštinskog odbornika i kandidat za narodnog poslanika. Aktivno učestvuje u radu političke stranke na lokalnom nivou.

Emir Ašćerić

Rođen je 15. maja 1988. godine u Novom Pazaru, gde živi i radi. Završio je Novopazarsku gimnaziju, a zatim upisuje Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, gde završava osnovne, a zatim i postdiplomske studije i dobija zvanje Magistar arhitekture. Trenutno je na doktorskom studiju, kao doktorand tehničkih nauka u istraživačkoj oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u urbanom planiranju. Društveno je aktivan građanin, sa iskustvom od preko 10 godina u nevladinom sektoru, gde se posebno ističe u studentskom i omladinskom organizovanju. Bio je član Predsedništva Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Senator-student Univerziteta u Sarajevu, predsednik Asocijacije studenata arhitekture u Sarajevu, osnivač Fondacije Front u Novom Pazaru, kao i član i aktivista brojnih omladinskih organizacija. Član je Stranke demokratske akcije Sandžaka i Predsednik Asocijacije mladih SDA Sandžaka. Govori engleski, a služi se nemačkim i turskim jezikom.

Gojko Palalić

Gojko Palalić rođen je 1988. godine u Novom Sadu. Završio je osnovne i master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka, na odseku za Inžnjerstvo zaštite životne sredine. Kao dugogodišnji aktivan član Srpske napredne stranke učestvuje u osmišljavanju i realizaciji omladinskih akcija i teži konstantnom usavršavanju kako na stručnom, tako i na političkom planu.

Igor Kiš

Rođen je 1987. u Bečeju gde je uspešno okončao osnovno i srednje obrazovanje i gde sada živi i radi. Stekao je sociološku i politikološku diplomu, a sada je pri kraju doktorskih studijama u Pečuju (Mađarska). Politički je angažovan od svoje 18. godine. Član Demokratske Stranke Vojvođanskih Mađara (DSVM), predsednik OO DSVM u Bečeju i član predsedništva. Posebno ga intresuje pitanje identiteta i razvoja demokratije u društva.

Ivan Ristić

Rođen je 1989. godine u Beogradu gde i živi. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer međunarodna politika, a odbranio master rad na temu „Javna komunalna preduzeća u Beogradu – reforma upravljanja i kvalitet usluga“ na smeru Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike istog fakulteta. Bio je polaznik mnogih neformalnih obrazovnih programa, a trenutno se bavi novinarstvom. Redovni je spoljnopolitički kolumnista portala „Novi Standard“, a uže sfere interesovanja su mu spoljna politika, Bliski Istok, balkanski odnosi i međunarodna bezbednost.

Jelena Žarković

Jelena Žarković, rođena je 1991. u Loznici. Živi u Beogradu. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu, smer hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu. Osnovala je firmu Domino project- inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje. Član je pokreta " Dosta je bilo - Saša Radulović" i član GO Voždovca u Beogradu.

Kosta Krstić

Kosta Krstić rođen je 1989.godine u Šapcu, gde i živi. Studira na tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin", odsek informacione tehnologije. Član je Nove Stranke i ima funkciju predsednika omladine G.O. Šabac. Svoje prvo iskustvo stekao je u Novoj Stranci, kroz aktivno učešće u izbornoj kampanji na republičkom i lokalnom nivou 2016.godine.

Marko Mladenović

Rođen je u Pančevu, 15.12.1990. godine. Završio je osnovne i master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za Inženjerstvo zaštite životne sredine, sa prosečnom ocenom 9. Član je Srpske Napredne Stranke u Pančevu od 2010. godine. Trenutno obavlja funkciju Odbornika u Skupštini grada Pančeva. Predsednik je Saveta za ekologiju Grada Pančeva. Radi u GO SNS Pančevo na poslovima tehničkog sekretara.

Milan Popović

Milan Popović rođen je 1987. godine u Vladičinom Hanu, a živi i radi u Beogradu, gde je završio Građevinski fakultet na odseku za konstrukcije. Bavi se projektovanjem, stručnim nadzorom i konsaltingom u oblasti energetskih postrojenja, industrujskih i objekata visokogradnje. Zaposlen je u Gas Investu - kompaniji za strateško planiranje i realizaciju procesa gasifikacije u Srbiji. Član je Inženjerske komore Srbije, poseduje nekoliko licenci odgovornog lica i učestvuje u Nacionalnom i Evropskom programu obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Nepunih godinu dana je član pokreta Dosta je bilo - Saša Radulović, lokalnog odbora na Zvezdari, čiji je i odbornički predstavnik u skupštini GO Zvezdara.

Milica Kostić

Milica Kostić rođena je 1993. godine u Užicu. Osnovnu školu i gimnaziju pohađa u Arilju, nakon čega upisuje studije politikologije na Fakultetu političkih nauka UB, koje uspešno završava u julu 2016. godine. Posebno interesovanje pokazuje za izučavanje odnosa religije i politike. Članica je Centra za hriščansko-demokratske studije u kojem je angažovana na poslovima teorijskog istraživanja ideja, osnovnih principa, istorijata i organizacije demohrišćanskih partija u Zapadnoj Evropi, Rusiji i Latinskoj Americi, sa ciljem promocije hrišćanske demokratije u Srbiji.

Mirjana Radojević

Mirjana Radojević  rođena je 15. februara 1990. godine u Beogradu, živi u Novoj Pazovi.  Diplomirala je 2013. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu novinarstva. Članica je Srpske napredne starnke, predsednica Saveta za informisanje opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova i poslanica u Skupštini AP Vojvodine.

Nevena Pavlović

Nevena Pavlović rođena je 03.07.1993. u Kragujevcu. Apsolvent je Fakulteta politickih nauka, smer međunarodna politika. Članica je Nove stranke u kojoj ima funkciju potpredsednice Foruma mladih Nove. Prva iskustva stekla je u domskom i školskom parlamentu Srednje tehnicke PTT skole. Oblasti koje je zanimaju su međunarodna politika, diplomatija i prava nacionalnih manjina.

Predrag Prokopić

Predrag Prokopić je rođen 1992. godine u Beogradu, gde studira i živi. Apsolvent je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i aktivan je u Srpskoj naprednoj stranci. Prva iskustva je stekao u studentskom angažmanu, gde je organizovao različita dešavanja, od humanitarnih akcija do svečanih akademija. Osnovne sfere interesovanja su mu međunarodno pravo i diplomatija, ali i politička teorija.

Radivoj Debeljački

Rođen je 1990. u Vrbasu. Od svog rođenja je u Srbobranu gde završava svoje osnovno i srednje obrazovanje. Osnovne akademske studije pohađa na Filozofskom fakultetu, odsek za medijske studije. Po završetku studija, iste godine upisuje master  na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsek za međunarodnu politiku, koji uspešno završava. Od 2015. do 2016. ispred Srpske napredne stranke obavlja funkciju člana Opštinskog veća opštine Srbobran zadužen za resor informisanja. Trenutno obavlja funkciju člana Opštinskog veća za lokalni ekonomski razvoj, međunarodnu i regionalnu saradnju. Takođe, rukovodi Kancelarijom za lokalni razvoj opštine Srbobran. Veoma aktivan u političkom životu i posvećen ciljevima Srpske napredne stranke u kojoj ima funkciju predsednika Mesnog odbora Srbobran.   

Sandra Kozomora

Sandra Kozomora rođena je 19. aprila 1988. u Somboru, odrasla u Crvenki, a živi i radi u Novom Sadu. Završila Master studije inženjerstva zaštite životne sredine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Iskustva nosi iz Klastera za građevinsko komunalne delatnosti, Udruženja za vanredne situacije Republike Srbije i Instituta Zaštita preventiva. Preduzetnica je dve godine i radi kao saradnik za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine u d.o.o. Kozomora. Aktivistkinja je Srpske napredne stranke, a posebno je interesuje međunarodna saradnja, akademsko pisanje i politički javni nastupi.

Sara Pavkov

Rođena je 1992. godine u Novom Sadu, gde i živi. Trenutno upisuje doktorske akademske studije ekologije na Prirodno- matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je završila osnovne i master akademske studije iz iste oblasti. Član je Srpske napredne stranke u kojoj je aktivna u omladini i bavi se međunarodnom saradnjom. Svoje prvo radno iskustvo stekla je na fakultetu, kada je postala Student prodekan. Bavi se promocijom ekologije i nauke, kroz projektne aktivnosti u ekološkom udruženju Zeleni Sad, čiji je osnivač.

Slobodan Ranković

Slobodan Ranković je rođen 21.07.1996 godine u Beogradu, gde i živi. Studira istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Aktivan je član Srpske napredne stranke. Volonter je u Kulturnom centru Čukarica. Učesnik je više humanitarnih akcija i organizator nekoliko kulturnih manifestacija.

Slobodanka Knežević

Rođena je 1994. godine u Novom Sadu gde je završila gimnaziju “Laza Kostić”. Trenutno je na osnovnim akademskim studijama Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, smer novinarstvo i komunikologija. Prvo iskustvo stekla je u dnevnom listu „Naše novine“, a kasnije i u mreži za istraživanje kriminala i korupcije „KRIK“. Posebno je zainteresovana za proučavanje političke teorije s ciljem jačanja građanskog aktivizma. Kao volonter Centra kreativnog okupljanja aktivno učestvuje u podsticanju gradjanskih inicijativa, kao i očuvanja kulturnih vrednosti uz poštovanje i razvijanje interkulturalnog dijaloga.

Strahinja Tirnanić

Strahinja Tirnanić, rođen 20.08.1989. u Kragujevcu, apsolvent Fakulteta za menadžment, marketing menadžer na portalu za zapošljavanje poslovi.rs. Uz SPO je od 2012. godine čiji je i član, član omladine SPO, skupštine Fudbalskog kluba Radnički Kragujevac 2015. i predsednik verifikacione komisije. Takođe je i koordinator kreativnog tima pri izbornom štabu SPO u Kragujevcu i član izvršnog odbora SPO Kragujevac.

Vanja Vukojević

Rođena je 13. februara 1991.godine u Prištini, a trenutno živi u Vrnjačkoj Banji. Osnovne studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, smer međunarodni menadžment, a zatim i master studije na Mašinskom fakultetu iz oblasti projektnog menadžmenta. Nada se da će od novembra ove godine svoje školovanje nastaviti kao doktorantkinja Ekonomskog fakulteta. Aktivan član Srpske napredne stranke od 2009.godine

Viktor Kremenović Ekres

Viktor Kremenović Ekres rođen je 1988. u Novom Sadu, živi u Temerinu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Subotica na smeru menadžment. Trenutno je zaposlen u struci kao saradnik za ekonomske poslove. Član je Saveza vojvođanskih Mađara, dok svoja iskustva stiče u omladinskom forumu Saveza vojvođanskih Mađara.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd