Generacija 2013/2014

Anita Grujić

Rođena je 1987. godine u Nišu. Tu živi, studira i radi. Student  je ekonomije na Ekonomskom fakultetu. Član političke stranke G17 plus (Ujedinjeni regioni Srbije) od 2009. godine, zadužena na poslovima predsednika omladinske mreže URS Niš, gde aktivno učestvuje u kreiranju strategije omladinske politike i sprovođenju akcija omladinske mreže URS-a.

Avro Osmajlić

Rođen je 1987. godine. Student je Ekonomskog fakulteta univerziteta u Beogradu. Od 2012. godine je na čelu omladine Srpskog pokreta obnove. Pohađao veliki broj seminara i stručnih usavršavanja.

Dušan Petrov

Rođen 1991. godine u Beogradu. Student je završne godine sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2007. godine angažovan je u nevladinom sektoru, gde sarađuje sa velikim brojem nevladinih organizacija. Aktivan je učesnik konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu, pohađao je Školu ljudskih prava, Školu političkih veština, Evropsku akademiju u Otzenhausenu, kao i mnoge druge vidove neformalnog obrazovanja. Stipendista je Fondacije Konrad Adenauer od akademske 2012/2013. godine. 2011. godine izabran je za predsednika Mladih evropskih federalista Srbije, a od juna 2013. godine obavlja funkciju predsednika Foruma mladih Nove stranke.

Igor Uletilović

Rođen 25.5.1987 u Beogradu. Diplomirao 2010. god. na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji, smeru investiciono bankarstvo i stekao zvanje dipl. ekonomista. Trenutno zavrsava Master studije investicionog bankarstva na istom fakultetu. Obavljao stručnu praksu i radio u mnogim poznatim kompanijama kako u Srbiji tako i u inostranstvu, kao što su Coca-Cola HBC Srbija, Piraeus Bank, Universal Banka, Zepter Group i Samsic Assistance. Trenutno zaposlen u kompaniji Sky Partner koja se nalazi u Beogradu. Učestvovao u osnivanju Nove stranke, i u toj stranci u ovom trenutku obavlja funkciju poverenika za Batajnicu.

Ivan Pavlović

Ivan Pavlović, (27) apsolvent novinarstva i društveni aktivista. Profesionalna iskustva sticao i stiče kroz rad u medijima, sektoru marketinga i  u izdavaštvu. Saradnik Centra za izučavanje Tradicije "Ukronija". Ubeđeni monarhista, član predsedništva političke organizacije "Treća Srbija".

Katarina Đukić

Rođena 22.9.1993. godine u Beogradu, gde i danas živi. Student Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu, pravosudno-upravni smer. Gaji posebna interesovanja za humani rad i politiku. Voli timski rad i uspešno se snalazi u istom. Ćlan Predsedništva Foruma mladih Nove stranke. Sa Novom strankom želi da doprinese boljem standardu mladih, kako u Beogradu tako i na nivou cele Srbije.

Katarina Prelić

Rođena je 18. avgusta 1989. godine u Beogradu. Završila je Šestu beogradsku gimnaziju, društveno–jezički smer. Student je Fakulteta političkih nauka, smer politikologija. Od juna 2013. godine potpredsednica je Foruma mladih Nove stranke.

Kristijan Obšust

Kristijan Obšust, rođen je 1986. godine. Socio-kulturni antropolog i arheolog (MA arheologije, MA etnologije i antropologije). Završio je studije na odeljenju za arheologiju, kao i na odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nezavisni je istraživač, osnivač i rukovodilac Centra za istraživanje kolektivnih identiteta i političke mitologije i član upravnog odbora Istorijskog arhiva grada Novog Sada. Stručni je saradnik nekoliko nevladinih organizacija, naučnih časopisa i internet portala. Autor je naučne studije “Konstrukcija slovenstva u politici i nauci: Stvaranje (sve)slovenskih tradicija, ideološke koncepcije o slovenskom jedinstvu i njihove refleksije”, kao i nekoliko radova publikovanih u naučnim časopisima. Napisao je veći broj stručnih radova, kritika i naučno-popularnih članaka. Takođe, autor je nekoliko novinskih tekstova. Učestvovao je u realizaciji većeg broja naučnih i stručnih projekata. Član je glavnog odbora političke organizacije Treća Srbija.

Marko Bojović

Rođen 7.3.1985. godine u Pančevu, živi u Kovinu. Stekao zvanje ekonomiste na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Trenutno radi kao profesor ekonomske grupe predmeta i statistike u Srednjoj stručnoj školi „Vasa Pelagić“ u Kovinu. Istovremeno, član je Komisije za davanje u zakup lokalnog poljoprivrednog zemljišta i aktivista NVO „Eko zona Kovin“. Od početka 2012. godine član Ujedinjenih regiona Srbije, a od juna iste godine predsednik Omladinske mreže URS Kovin.

Marko Stanković

Rođen 1990. godine u Brusu. Završio matematičku gimnaziju u Kruševcu, trenutno student završne godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, smer informatika i računarstvo. Aktivan član Srpskog pokreta obnove od 2008. godine. Trener i član rukovodstva kluba malog fudbala Studentski Grad.

Milan Jovanović

Rođen je 1984. u Aranđelovcu. Živi  i radi u Aranđelovcu. Diplomirao je 2007. godine na Visokoj školi tehničkih strukovnih studija u Čačku na smeru energetika. Zaposlen u realnom sektoru, kao elektroinženjer. Privodi kraju posdiplomske specijalističke studije na Visokoj školi tehničkih strukovnih studija u Čačku. Član G17 plus od 2009. Obavlja dužnosti šefa odborničke grupe u SO Aranđelovac.

Milan Kantar

Rođen je u 9.8.1989. godine u Beogradu. Diplomirao je 2013. godine na Beogradskoj poslovnoj školi, odsek Finansije, računovodstvo i bankarstvo. Posebne sfere interesovanja: Evropske integracije, ekonomska i socijalna politika. Član je Nove Stranke od njenog osnivanja. Unutar stranke obavlja funkciju člana predsedništva Foruma Mladih.

Miloš Parandilović

Rođen je 1989. u Priboju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Apsolvent je Visoke poslovno-tehničke škole u Užicu, smer Građevinsko inženjerstvo. Član je SPO-a od 2007. godine, a od decembra 2010. godine je potpredsednik OO SPO Priboj. Odbornik je ove stranke u aktuelnom sazivu skupštine opštine Priboj. Takođe je i član Izvršnog odbora Srpskog pokreta obnove.

Nemanja Predojević

Rođen je 1991. godine. Studira Finansijsku matematiku na Univerzitetu u Novom Sadu. Član je Evropskog parlamenta mladih. Učesnik je brojnih seminara i konferencija.

Nenad Skokić

 Rođen  je 1988. godine, studira u Novom Sadu. Apsolvent na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, na smeru Informaciona tehnologija. Žurnalistikom se bavi od 2004. godine. Dugogodišnji član Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Član je Nove stranke, od 7. aprila 2013. godine, unutar koje pronalazi šansu da učestvuje u modernizaciji Srbije i aktivnom učešću u reformama koje je započeo dr Zoran Đinđić.

Nevena Radosavljević

Rođena 22.1.1993. u Kosovskoj Mitrovici, živi u Leposaviću. Student druge godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu, smer novinarstvo i komunikologija. Član Srpskog pokreta obnove od svoje osamnaeste godine. Od januara 2013. godine obavlja funkciju koordinatora Promotivnog izvršnog odbora za Studentski klub.

Saša Grujović

Rođen je 1987. godine u Zaječaru. Trenutno student master programa međunarodna bezbednost na Fakultetu političkih nauka. Na istom fakultetu je završio i osnovne studije iz novinarstva i komunikologije. Stipendista je fondacije Konrad Adenauer i član Srpske napredne stranke.

Tijana Šaldić

Rođena je 1991. godine u Kikindi, živi u Novom Sadu. Studentkinja je četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Članica je i aktivistkinja Kikindske inicijative mladih i Kancelarije za mlade u Kikindi od samog osnivanja, gde je bila zadužena za odnose sa javnošću. Radila je i kao vršnjački edukator na podizanju kapaciteta mladih i njihovom uključivanju u proces društvenih promena na lokalnom nivou. Predsednica je sektora za akademske aktivnosti u Evropskoj organizaciji studenata prava (ELSA) za područje Novog Sada. Takođe je članica Regionalne komisije za ratne zločine (REKOM), Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), kao i Unije srednjoškolaca Srbije (USS). Članica je NOVE stranke.

Uroš Mirićić

Rođen 21.06.1991. godine u Beogradu, živi u Obrenovcu. Trenutno je na četvrtoj godini Fakulteta političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, smer politikologija. Od 2010. godine predsednik omladine Ujedinjenih regiona Srbije/G17 PLUS u Obrenovcu. Takođe od 2010. godine član opštinskog odbora u Obrenovcu. Decembra 2012. godine postaje najmlađi odbornik u Skupštini opštine Obrenovac. Član je komisije za saradnju sa NVO i predsednik komisije za kadrovska i administrativna pitanja u GO Obrenovac.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd