Generacija 2012/2013

Aleksandar Volić

Rođen je 1985. godine. U Somboru, živi u Beogradu. Po zanimanju projekt menadžer. Uključen u rad više nevladinih organizacija koje se bave omladinskom politikom. Od 2003. godine član je stranke G17 PLUS u Novom Sadu, a od februara 2012. godine obavlja funkciju koordinatora tima za saradnju sa NVO sektorom G17 PLUS Pančevo.

Aleksandra Simić

Rođena 21.6.1986. godine u Užicu. Diplomirala je 2010. godine  na Beogradskoj poslovnoj skoli, odsek carine i porezi. Iste godine je završila privatnu školu za medije i novinarstvo, a trenutno je apsolvent na fakultetu UNION u Beogradu, smer informatički menadžment. Dve godine je radila u Balkans Institute for risk Assessment and Emergency Management na poziciji izvršnog asistenta direktora i koordinatora za Jugoistočnu Evropu. Član je SNS, učestvovala je u velikom broju humanitarnih akcija i bila organizator nekoliko projekata.

Bojan Bošnjak

Rođen je 1989. godine u Kikindi, studira u Beogradu. Apsolvent je na Filozofskom fakultetu Univeziteta u Beogradu, na smeru etnologija i antropologija. U planu su mu master studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Nije zaposlen. Od osnivanja 2008. godine član je Srpske napredne stranke, istaknuti član republičkog saveta za brigu o deci, populaciji i socijalna pitanja, gde se bavi problemima i društvenim položajem studenata.

Branislav Tođer

Rođen je 1988. godine u Pančevu, živi u Uzdinu. Diplomirao je 2011. godine na Filozofskom fakultetu Univeziteta u Novom Sadu, na smeru istorija. Trenutno privodi kraju master studije na smeru istorija na Filozofskom fakultetu, kao i na studijskom programu Evropske studije, na Univerzitetu u Novom Sadu. Od aprila 2006. godine član je stranke G17 PLUS, a od septembra 2012. godine član je Edukativnog tima Unije Mladih URS-a.

Igor Stojilović

Rođen je 10.7.1989. godine u Kikindi. Završio osnovne akademske studije političkih nauka na Fakultetu za evropsko pravno-političke studije u Novom Sadu, odsek politikologija. Aktivan je član Kancelarije za mlade Kikinda, kao i nekoliko nevladinih organizacija u Novom Sadu u kojima kao vršnjački edukator i omladinski radnik radi na podizanju kapaciteta mladih, kao i na njihovom osnaživanju da postanu nosioci društvenih promena.

Jovan Matić

Rođen je 1986. godine u Sremskoj Mitrovici, trenutno živi i radi u Novom Sadu. Apsolvent je Privredne Akademije na smeru prava i pravosuđa, a zaposlen u Lekarskoj komori Srbije. Član je Demokratske stranke Srbije od 2004. godine. Tokom godina prošao je sve strukture omladinske organizacije stranke, a sada je potpredsednik predsedništva omladine DSS-a, kao i član glavnog odbora DSS-a. Na poslednjim parlamentarnim izborima 2012. godine bio je kandidat za poslanika skupštine Srbije.

Marko Ljubenović

Rođen u Postojni, Sloveniji, 25.4.1990. Od 1991. godine živi u Nišu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Trenutno je student Ekonomskog fakulteta u Nišu, smer računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Član je Srpske napredne stranke od njenog osnivanja. Potpredsednik je mesnog odbora. Voli politiku, druženje i ljude.

Milan Korićanac

Rođen je 1988. godine u Kraljevu. Dobitnik Vukove diplome, a po završetku Gimnazije proglašen za učenika generacije društveno-jezičkog smera. Završio je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodni odnosi (9,41/10). Polaznik je XVIII generacije Beogradske otvorene škole. Trenutno pohađa master studije na FPN. Učestvovao u radu Studentskog parlamenta FPN. Politički angažovan u omladini OO SNS Voždovac. Govori engleski I francuski jezik. Oblasti posebnog naučnog interesovanja i usavršavanja: politička istorija, spoljna politika, mirovne studije i kulturna politika.

Milena Karovski

Rođena je 18.7.1989. u Vrbasu, gde je završila OŠ Svetozar Miletić, kao nosilac Vukove diplome. Dalje školovanje nastavila je u Sremskim Karlovcima, koju je završila kao đak generacije. Trenutno je student Ekonomskog fakulteta u Subotici, smer Evropska ekonomija i biznis. Član je Demokratske stranke Srbije od 2009.godine, gde obavlja funkcije člana Gradskog odbora Omladine DSS-a i Pokrajinskog odbora Omladine DSS-a.

Tamara Pantelić

Rođena je 1990. godine u Trsteniku, a trenutno živi u Beogradu. Godine 2009. završila je Filološku gimnaziju u Kruševcu. Trenutno je student završne godine Filološkog fakulteta, smer italijanski jezik i književnost. Pored italijanskog, služi se i engleskim i nemačkim jezikom. Bavi se prevođenjem i davanjem privatnih časova. Aktivni je član Omladinske mreže URS-a od 2010. godine. Učesnik brojnih akcija.

Tamara Savović

Rođena je 1982. godine u Zrenjaninu, živi u Somboru. Višu školu za obrazovanje vaspitača u Subotici, smer predškolski vaspitač završila je 2004. godine, a 2006. godine diplomirala  na Pedagoškom fakultetu u Somboru, smer razredna nastava. U političkom životu je prilično aktivna obavljajući funkciju predsednice Saveta za društvene delatnosti i koordinatora Odbora za saradnju sa EU u Beogradu. Takođe je i član Saveta za brigu o deci, populaciji i socijalna pitanja. Kao predsednica Saveta organizovala je mnogobrojne akcije (iz oblasti sporta, kulture, obrazovanja, kao i humanitarne aktivnosti) i napisala Program, koji se odnosi na grad Sombor iz  već pomenutih oblasti. Trenutno je zaposlena na Pedagoškom fakultetu kao saradnik na Katedri za jezik, književnost i bibliotekarstvo.

Tatjana Stojilović

Rođena je 1989. godine, u Kikindi. Svršeni je student Fakulteta za evropske pravno-političke studije Novi Sad, na smeru Politikologija. Aktivna je članica Srpske napredne stranke, članica NVO „Klub umetnika Bina“, kao i osnivač i članica humanitarne organizacije „Osmeh“.

Vasa Vorkapić

Rođen je u Inđiji 1985. godine gde i danas živi. Apsolvent je Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član je opštinskog odbora DSS-a u Inđiji i član ekološke organizacije Eko-Lor iz Inđije.

Vana Bjedov

Rođena je 1.11.1989. godine u Kninu. Diplomirala je 2011. godine na Beogradskoj poslovnoj školi, u oblasti menadžmenta. Zaposlena je u Javnom preduzeću za informisanje GO Surčin. Aktivista je Ujedinjenih regiona Srbije. Trenutno obavlja funkciju potpredsednika OM Surčin.      

Vladica Maričić

Rođen je 12.3.1987. godine u Nišu gde se školovao i živi. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 23.3.2011. godine kao student generacije, a trenutno je na istom fakultetu student master studija na pravno-ekonomskom modulu. Sa društvenim aktivizmom započeo je sa 15 godina kroz tada učenički parlament, a kasnije i studentske parlamente. Srpska napredna stranka je prva stranka čiji je član, i to još od njenog osnivanja. U protekle četiri godine učestvovao je u mnogim stranačkim akcijama u okviru odbora i saveta na svim nivoima. Očekuje da uskoro, po odlasku dosadašnjih odbornika na izvršne funkcije, postane odbornik u Skupštini Grada Niša.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd