Generacija 2011/2012

Aleksandar Zorić

Rođen 10.12.1990. u Beogradu. Student treće godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Član Demokratske stranke Srbije od marta 2009. Trenutno obavlja funkcije člana Izvršnog odbora Omladine Demokratske stranke Srbije, potpredsednika OO Omladine Demokratske stranke Srbije Stari grad i šefa Izbornog štaba OO Demokratske stranke Srbije Stari grad.

Aleksa Čepić

Rođen je 1992. godine u Beogradu, gde i danas živi. Upisao je Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Dugogodišnji je polaznik seminara Biologije u Istraživačkoj stanici Petnica. Član je stranke ,,Zeleni Srbije’’ i član izvršnog odbora opštinskog odbora Zemun. Učestvovao u velikom broju akcija.

Lazar Čovs

Rođen je 1992. godine u Novom Sadu. Do 2011. godine bio je učenik dva smera u Elektrotehničkoj školi, kada je završava i upisuje biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Član je izvršnog odbora Pokreta gorana Novog Sada i saradnik na projektima u brojnim organizacijama koje se bave omladinskim radom i zaštitom životne sredine. Društveno aktivan postaje 2005. godine, a politički angažman kroz stranku G17 plus započinje 2011.

Marija Dedić

Rođena je u Beogradu 30.7.1987. godine, gde i živi. Apsolvent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer  trgovinski menadžment i marketing. Potpredsednik omladine URS-a na Čukarici od novembra 2010. godine.

Isidora Đorđević

Rođena je 10.7.1989. godine u Beogradu. Završila je OŠ „Olga Petrov“ u Padinskoj Skeli i srednju Pravno-poslovnu školu u Beogradu. Trenutno je student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer marketingu. Član je Demokratske stranke Srbije od septembra 2007. godine. Bila je tehnički sekretar Izvršnog odbora Omladine Demokratske stranke Srbije Palilula. Od 2008. godine je član Opštinskog odbora Omladine Demokratske stranke Srbije-Palilula u dva mandata, trenutno potpredsednik. Obavlja funkcije tehničkog sekretara Saveta za visoko obrazovanje i tehničkog sekretara Predsedništva. U aprilu 2011. godine je izabrana za člana Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta.

Sanja Đurić

Rođena je 1986. godine u Beogradu gde i danas živi. Nakon završene XII beogradske gimnazije upisala je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, politikološki smer. Aktivan član političke stranke G17 Plus, odnosno URS je od 2008. godine. Od prijema u članstvo zalaže se za širenje i popularizovanje stranačkog programa što se i ogleda u brojnim aktivnostima kojima se odazivala. Potpredsednik je Omladinske mreže URS Rakovica od 2010. godine, a juna 2011. kooptirana je za člana OO URS Rakovica. Njena zalaganja su zapažena i na nivou grada, te je u januaru 2011. godine na Izbornoj skupštini Omladinske mreže RO Beograd izabrana za člana stalnog sastava Saveta RO OM URS Beograd.

Zoran Janković

Rođen je 1989. u Beogradu. Student Univerziteta „Singidunum’’, fakulteta za „Hotelijerstvo i turzam’’. Zaposlen u javnom carinskom skladištu Dima d.o.o. Aktivan član Ujedinjenih regiona Srbije, u kojima je član opštinskog izbornog štaba Palilula i član stalnog sastava omladinske mreže Palilula.

Milica Jeličić

Rođena je 3.8.1984. u Beogradu, a danas živi u Inđiji. Završila je Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, smer menadžment za upravljanje kvalitetom i integralnom sistemskom podrškom – logistikom. Zaposlena je u Uniqa osiguranju, kao agent prodaje. Aktivan je član omladine Demokratske stranke Srbije u Inđiji i trenutno obavlja funkciju sekretara odbora DSS Inđija, i član je odbora DSS-a Inđija.

Marina Jovanović

Rođena je u Beogradu 1984. godine. Završila je IV beogradsku gimnaziju, društveno-jezički smer, kao i muzičku gimnaziju odsek flauta. Studirala je fakultet Bezbednosti, smer menadžer ljudskih i socijalnih resursa. Aktivan je član Demokratske stranke Srbije od 2010. godine. Volonter u nevladinoj organizaciji „Srbija u pokretu“ i aktivno je učestvovala u dve akcije „Ne primam mito, radim za platu“ i „Zeleni april“. Pohađala je par seminara vezanih za moju struku „Razvoj poslovnih kompetencija kod mladih“, „Držanje kratkih prezentacija“. Govori engleski jezik, služi se nemačkim i ruskim jezikom.

Nikola Marinković

Rođen je 1985. godine u Čačku, živi u Novom Sadu. Diplomirao je 2009. godine na Filozofskom fakultetu Univeziteta u Novom Sadu, na smeru srpska književnost i jezik. Trenutno privodi kraju master studije na studijskom programu Evropske studije, na Univerzitetu u Novom Sadu. Zaposlen je u J.P. „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ u Novom Sadu, na mestu samostalnog stručnog saradnika za poslovni prostor. Od 2006. godine član je stranke G17 PLUS u Novom Sadu, a od juna 2010. godine obavlja funkciju predsednika Saveta Omladinske mreže G17 PLUS Novi Sad.

Lazar Mihajlović

Rođen je 1989. u Beogradu. Studira Visoku poslovnu školu Beograd, Univeziteta u Beogradu, u oblasti (smer) finansija. Član je  Demokratske stranke Srbije skoro tri godine. Član je omladine Opštinskog odbora Palilula i član gradskog izvršnog odbora omladine Beograda.

Mihailo Momčilović

Rođen 1984. u Leskovcu, živi u Novom Sadu, apsolvent je germanistike Univerziteta u Novom Sadu i apsolvent Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu, odsek finansije i bankarstvo. Potpredsednik omladinske mreže Vojvodine G17 plus i član uprave omladine Ujedinjenih regiona Srbije.

Dijana Raičević

Rođena je 1989. u Beogradu. Student je Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, politikološki smer.  Član je Kluba za Ujedinjene Nacije – studentske, nevladine i vanstranačke organizacije koja postoji na Fakultetu političkih nauka već 38 godina.

Miroslav Ristić

Rođen je 1985. godine u Beogradu, živi u Surčinu. Diplomirao je 2009. godine na Fakultetu za menadžment “Braća Karić” Univerziteta u Beogradu, u oblasti finansijski menadžment i upravljanje finansijskim rizikom. Svoje usavršavanje nastavio je na master studijama Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, smer Menadžment DHN. Zaposlen je u Javnom preduzeću za turizam GO Surčin na mestu asistenta finansijskog direktora. Aktivista G17 plus , odnosno URS od 2003. Godine. Učestvovao u svim izbornim kampanjama od 2003. Godine, obavljao funkciju potpredsednika OM Surčin u dva mandata, a trenutno je angažovan na jačanju gradske omladinske mreže URS Beograd kao član Saveta iste. Njegov najveći uspeh je reorganizacija funkcionisanja OM Surčin, čime je doprineo povećanju broja omladinaca i njihovoj motivaciji.

Jelena Smiljanić

Rođena je 1985. u Zaječaru. Apsolvent je Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodnog prava. Trenutno obavlja posao kordinatora kancelarije za mlade Gradske opštine Stari grad. U Ujedinjenim regionima Srbije obavlja funkciju predsednika omladine na Starom gradu kao i zamenika šefa izbornog štaba.

Nikola Vojinović

Rođen je 1986. godine u Beogradu (Srbija), gde i danas živi. Apsolvent je na Poslovnom fakultetu Beograd (PFB) na Univerzitetu Singidunum, smer Finansije i bankarstvo. Trenutno radi kao menadžer na finansiskom projektu „Koncepti za zivot“. U Demokratsku stranku Srbije učlanio se 2008. godine, i od tada je aktivan član. Trenutno obavlja funkciju: člana opštinskog odbora omladine, član gradskog izvršnog odbora omladine, predsednik mesnog odbora.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd