Generacija 2010/2011

Vuk Suša Stupar

Rođen je u Beogradu (Srbija) 1987. godine. Trenutno je apsolvent Fakulteta političkih nauka, smer međunarodni odnosi. U stranci G17 PLUS trenutno obavlja funkciju sekretara omladinske mreže Beograd, i član je omladinskog saveta G17 PLUS Stari Grad. Učestvovao je u velikom broju akcija.

Milorad Stupar

Rođen je 30. aprila 1983. u Novom Sadu (Srbija), živi u Inđiji gde je završio osnovnu i srednju školu. Apsolvent je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Politički aktivan u Demokratskoj stranci Srbije više od 5 godina, trenutno predsednik omladine DSS Inđija i član glavnog odbora u Inđiji. 

Nikola Radman

Rođen je 1985. u Novom Sadu (Srbija), živi u Futogu. Apsolvent je pejzažne arhitekture  na Poljoprivrednom fakultetu Univeziteta u Novom Sadu. Hobi su mu grafički dizajn i pecanje. Radio je više od dve godine kao trgovac-savetnik u pet-shopu, a trenutno volonterski i povremeno honorarno radi u Centru za omladinski i društveni razvoj RES POLIS, kao projekt menadžer i grafički dizajner. Član je stranke G17 PLUS od 2007. godine. Od 2008. do 2010. bio je član glavnog odbora stranke G17 PLUS, a danas je član gradskog odbora G17 PLUS Novi Sad i član Saveta omladinske mreže gradskog odbora G17 PLUS  Novi Sad.

Mira Radenović

Rođena je u Sremskoj Mitrovici (Srbija) 13. februara 1986. godine. Živi u Novom Sadu. Diplomirala je na Pripodno-matemaičkom fakultetu odsek za hemiju  Univerziteta u Novom Sadu, u oblasti kontrole kvaliteta i menadžmenta životne sredine. Tenutno je na master studijama na istoimenom fakultetu. Članica G17 PLUS od 2005. godine i obavlja funkciju podpredsednika Omladinske mreže Gradskog odbora G17 PLUS u Novom Sadu.

Sonja Nikolić

Rođena je 6. juna 1988. godine u Leskovcu. Student je Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bila je potpredsednik OO ODSS Lebane od decembra 2008. do jula 2010. godine, a na mesto predsednika OO ODSS Lebane izabrana je jula 2010. godine.

Đoko Nenadić

Rođen je u 1986. godina u Livnu, BiH. Živi u Beogradu. Student je Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Aktivan je član Demokratske stranke Srbije, gde je član Saveta za visoko obrazovanje i potpredsednik Omladine DSS Čukarica. Tečno govori engleski, služi se nemačkim i ruskim jezikom. Uzimao je učešće u radu nekoliko humanitarnih organizacija i bio organizator nekoliko akcija. Aktivno je igrao vaterpolo u V.K.“Crvena Zvezda“.

Miloš Markov

Rođen je 1984. u Pančevu (Srbija), živi u Opovu. Diplomirao je 2007. godine na Beogradskoj poslovnoj školi, na odseku Porezi i carine i time stekao stručni naziv: Strukovni ekonomista poreza i carina. Zaposlen je u lokalnoj samoupravi Opovo, gde je angažovan na poslovima Menadžera projekata. Predsednik je Omladinske mreže G17 PLUS Opova. Inicijator je izrade Lokalnog akcionog plana za mlade i formiranja Kancelarije za mlade u opštini Opovo.

Milena Laketić

Rođena je 1984. godine u Podujevu, živi u Beogradu. Apsolvent je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena u Republičkoj agenciji za privredne register. U stranci G17 PLUS je od 2006. godine, i od samog početka aktivno je učestvovala u radu Omladinske mreže i Opštinskog odbora Palilula, kao i u svim dosadašnjim predizbornim kampanjama. Vodila je Mesni odbor Karaburma 1, i deo je tima koji vodi Službu za članstvo u Opštinskog odbora Palilula. Pored angažovanja u Opštinskom odboru, trenutno se bavi i akcionim timom Gradske omladine Beograd.

Jovana Krstić

Rođena je 23. juna 1989. godine u Beogradu. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka, na smeru međunarodni odnosi. Član je PR tima omladinske mreže G17 plus.

Milan Kovačević

Rođen je 29. aprila 1986. godine u Beogradu. Apsolvent je Beogradske poslovne škole, na smeru finansije i računovodstvo, odsek bankarstvo i osiguranje. Trenutno zaposlen u firmi za fizičko i tehničko SECUT obezbeđenje, kao vođa smene. U Demokratskoj stranci Srbije je formalno od 05. maja 2010. godine, a neformalno kao simpatizer učestvovao u akcijama dugi niz godina. Od učlanjenja u stranku, bio je aktivan na većini akcija koje je organizovala stranka na područiju Beograda.

Nenad Josipović

Rođen u Beogradu, 06. oktobra 1987. odrastao  u Progaru gde je završio osnovnu školu. Trenutno je student na  Višoj poljoprivrednoj školi, smer agromenadžment i radi u JP za turizam Opštine Surčin. Od 2006. godine član je G17 PLUS i od tada aktivno uključen u društveno-politički rad.

Predrag Đurović

Rođen je 1983. u Beogradu (Srbija), živi i radi u Beogradu. Završio je Vazduhoplovnu akademiju i postao vazduhoplovni tehničar, terenutno studira Menadžment u sportu. Zaposlen je u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo kao asistent pomoćnika ministra.

Nikola Dedić

Rođen u Beogradu 1985. godine, student je Ekonomskog fakulteta. Član G17 Plus od 2007. godine i obavlja funkciju člana Opštinskog odbora Čukarica i Izvršnog odbora omladinske mreže Srbije. Jedan je od osnivača NVO „Mreža mladih Srbije“. U poslednjih 5 godina radi na poslovima organizacije događaja.

Zoran Beštanski

Rođen je 1984. u Zrenjaninu (Srbija), živi u Zrenjaninu. Diplomirao je 2007. godine na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, smer diplomirani inženjer proizvodnog menadžementa. Predsednik Omladinske mreže G17 PLUS u Zrenjaninu.

Marko Bajić

Rođen je 19. novembra 1986. godine u Beogradu. Student je visoke škole strukovnih studija „Beogradske poslovne škole“, na smeru porezi i carine. Predsednik je OM G17 PLUS-Čukarica.

Ratomir Antonović

Rođen 1. avgusta 1984. godine u Beogradu. Završio je srednju muzičku školu i muzičku gimnaziju „Stanković“ u Beogradu 2004. godine i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu 2010. godine, smer upravno-politički. U pripremi za štampu ima knjigu „Jugoslovenska odiseja“. Aktivan je član stranke G17 Plus, član OO Zvezdara, član Saveta OM Zvezdara, odbornik u GrO Zvezdara, član Saveta za društvene delatnosti i član UO JKP „Beogradske elektrane“. Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd