Generacija 2009/2010

Marina Vulović

Apsolvent Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, međunarodna nastavna grupa. Članica je G17 PLUS, koordinatorka Kancelarije za mlade Stari Grad i trener volonter Centra za promociju aktivizma mladih. Aktivna je članica je Studenske kancelarije G17 PLUS na različitim projektima.

Mladen Vuksanović

Student međunarodnog poslovanja na Fakultetu za poslovne studije Beograd, Megatrend Univerziteta. Član je G17 PLUS. Aktivan je na projektima edukacije Omladine G17 PLUS.

Milan Trpković

Student Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na smeru politikologija. Član je Demokratske stranke Srbije, izvršnog odbora Omladine DSS, na opštini Palilula. Organozator je brojnih aktivnosti, predavanja i putovanja.

Stefan Surlić

Student Fakulteta političkih nauka u Beogradu, smer– politikologija i student prodekan ovog fakulteta. Stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije. Koordinator je debatnog programa na FPN-u i jedan od osnivača i predsednik Kluba za Simulaciju parlamentarne prakse na FPN-u.

Sandra Sokanović

Studentkinja Fakulteta političkih nauka na smeru međunarodni odnosi. Potpredsednica je opštinskog odbora Omladine Demokratske stranke Srbije u Grockoj. Učestvovanjem u raznim aktivnostima značajno je doprinela razvoju lokalnog odbora u opštini Grocka.

Željko Savić

Student sociologije i student prodekan na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Aktivan u studentskim organizacijama, potpredsednik Saveza studenata Filozofskog fakulteta 2009/10.

Slavko Relić

Student menadžmenta na Beogradskoj poslovnoj školi. Član je izbornog kolegijuma Omladine G17 PLUS Beograd i aktivno je učestvovao u političkim aktivnostima na opštinskom i gradskom nivou. Sarađivao je sa beogradskim Kancelarijama za mlade i Ministarstvom omladine i porta.

Snežana Radić

Studentkinja Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment. Zaposlena je u Javnom preduzeću za turizam opštine Surčin. Predsednica je Omladinske mreže Opštinskog odbora G17 PLUS Surčin.

Miljan Pavlović

Student Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na Odeljenju za međunarodne studije. Član je G17 PLUS, a na opštini Vračar obavlja funkciju predsednika Omladinske mreže. Član je Centra za razvoj „Fokus“

Predrag Pantić

Student Fakulteta političkih nauka, smer – međunarodne studije. Član G17 PLUS, potpredsednik izbornog kolegijuma Omladine G17 PLUS u Beogradu i zamenik predsednika studenske kancelarije Beograd. Jedan od osnivača Univerzitetske ragbi lige.

Nikola Novoselac

Diplomirani inženjer elektrotehnike Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član Saveta omladine G17 PLUS Novi Beograd i potpredsednik mesnog odbora „Bežanijska kosa“.

Radovan Miodragović

Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Aktivno se bavi politikom u okviru stranke G17 PLUS gde obavlja funkciju potpredsednika Omladinske mreže Vračar.

Marija Miodragović

Diplomirala poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Tokom studija organizovala različite studentske aktivnosti i putovanja. Članica je G17 PLUS i Tima za komunikaciju.

Marija Milentijević

Diplomirala međunarodne poslove na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Zaposlena je u Gradskom centru za socijalni rad – Odeljenje Mladenovac. Članica je Liberalno demokratske partije i trenutno je koordinatorka Mladih LDP Mladenovac.

Sandra Marojević

Studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu, na smeru politikologija. Potpredsednik je opštinskog odbora Omladine Demokratske stranke Srbije. Član je organizacije „Demos“ u kojoj je organizator brojnih aktivnosti, predavanja i putovanja.

Svetlana Marković

Studentkinja Fakulteta bezbednosti u Beogradu. Osnivač je nevladine organizacije „Omladinska unija Šabac“. Potpredsednica je Omladinske mreže G17 PLUS Šabac. Realizovala je projekte u okviru timova G17 PLUS: Ženske mreže i Socijalnog tima.

Dušan Marković

Student Fakulteta političkih nauka, na smeru politikologija. Član je organizacije „Demos“ u kojoj je bio organizator brojnih aktivnosti, predavanja i putovanja. Predsednik je opštinskog odbora Omladine Demokratske stranke Srbije na opštini Palilula i zamenik predsednika gradskog odbora Omladine DSS-a Beograd.

Nikola Malić

Apsolvent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na međunarodno-pravnoj nastavnoj grupi. Član je Omladine Demokratske stranke Srbije. Obavlja funkcije potpredsednika opštinskog odbora i član je izvršnog odbora grada. Aktivno uključen u rad kreativnog tima stranke, tokom kampanja i drugih aktivnosti Omladine DSS-a.

Božidar Kresojević

Student privrednog prava na Pravnom fakultetu „Union“ u Beogradu. Predsednik je Omladine G17 PLUS Novi Beograd, član izvršnog odbora opštinskog odbora Novi Beograd i generalni sekretar organizacije „Korak +“.

Despot Kovačević

Student politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Učesnik u organizaciji različitih tribina, akcija i političkih kampanja. Član je Omladine Demokratske stranke Srbije.

Petar Kordić

Apsolvent Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Član je G17 PLUS, koordinator studenske kancelarije Beograd i član Mreže studenata Srbije.

Jovana Fa

Apsolvent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, politikološki smer. Članica je predstavništva Omladinske mreže G17PLUS. Tokom 2007. i 2008. godine aktivno je, kao član Savetodavnog odbora, učestvovala u procesu izrade Nacionalne strategije za mlade u Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije.

Milan Dinić

Apsolvent politikološkog smera na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Član je organizacije „Napredni klub“, gde piše i sarađuje baveći se pitanjima iz domaće i međunarodne politike. Član je Debatnog kluba na Fakultetu političkih nauka.

Ana Basta

Studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, na katedri za francuski jezik i književnost. Stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije, a avgusta 2009. godine završila je kurs za profesore francuskog jezika na Univerzitetu Sorbona, Pariz. Članica je Omladine G17 PLUS.

Goran Arsić

Diplomirani pravnik Univerziteta u Beogradu, međunarodni smer. Kao član G17 PLUS učestvovao je u svim aktivnostima na opštinskom nivou i bio volonter u akcijama Omladinske mreže Beograd. Član je Atlanskog saveta Srbije.

Uroš Adžić

Diplomirao je bezbednost na Fakultetu Civilne odbrane u Beogradu. Potpredsednik je Omladine G17 PLUS Novi Beograd, predsednik tima za bezbednost i mesnog odbora „Savski blokovi“. Potpredsednik je Opštinskog odbora G17 PLUS Novi Beograd. Član je izvršnog odbora organizacije „Korak +“.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd