Eseji

Polaznici obrazovnog programa „PolitiKAS“ obavezni su da tokom akademske godine napišu po jedan esej na svakom od modula. Cilj pisanja eseja je da polaznici dobiju prostor da iskažu kritički stav prema fenomenu koji je definisan temom eseja. Pored toga eseji služe i tome da se utvrdi koliko se uspešno polaznici služe ponuđenom literaturom u pokušaju definisanja određenih pojava ili analize fenomena.

Modul „Politika I“

voditelj modula – doc. dr Vladimir Pavićević

 • Prednosti i nedostaci decentralizacije u Srbiji
 • Politički poredak u Srbiji nakon petooktobarskih promena
 • Demokratija i populizam: sličnosti i razlike
 • Uloga političkih ideologija u delovanju političkih partija u Srbiji
 • Da li nam je ustavna revizija neophodna?
 • Prožimanja ili sukobi civilizacija na početku 21. veka

Modul „Evropske integracije“

voditelj modula – Vladimir M. Pavlović

 • Članstvo Srbije u EU - nužnost ili nepotrebna realnost
 • Karakteristike evroskepticizma u Srbiji
 • Regionalna saradnja u procesu EU integracija
 • Kriza politike EU u oblasti azila i migracija – mogući scenariji za Srbiju
 • Ekonomska kriza u EU – u kom pravcu ide ekonomska integracija Evropske unije?

Modul „Politika II“

voditeljka modula – Jelena Babić

 • Šta je misija države u XXI veku – značaj i uloga nacije?
 • Moderna kritika teorije i prakse ljudskih prava - da li postoje univerzalna ljudska prava?
 • Između idealizma i realizma – ljudska prava u Republici Srbiji
 • Kakva je budućnost bezbednosti u Evropi?
 • Balkanizacija procesa evropeizacije: mesto i uloga Srbije u međunarodnim odnosima nakon 2000. godine

Modul „Ekonomska i socijalna politika“

voditelj modula – Marko Danon

 • Globalne ekonomske prilike i pozicioniranje Srbije u svetskom proizvodnom lancu
 • Subvencionisanje stranih direktnih ulaganja: postoji li za Srbiju bolja alternativa tekućoj politici?
 • Prednosti i nedostaci odbacivanja dinara (uvođenja evra) kao zvanične monete u Srbiji
 • Socijalno uključivanje: ekonomska potreba ili osnovno ljudsko pravo?
 • Politika fiskalne restrikcije: neophodnost ili uslovljavanje IMF?
 • Ekonomski aspekti pristupanja Srbije EU: bilans napora i blagodeti

 

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd