Program

Program se izvodi u prostorijama Beogradska otvorene škole u Beogradu, Masarikova 5/16. U prvom semestru biće izvedena dva kursa: Politika I i Evropske integracije.

Detaljnije

Raspored

Tokom akademske 2016/17. godine studenti slušaju predavanja na modulima: Politika I, Evropske integracije, Politika II i Ekonomska i socijalna politika

Detaljnije

Polaznici

Naši polaznici su mladi lideri, predstavnici političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivisti OCD koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice.

Detaljnije

dobrodošli na program PolitiKAS

Beogradska otvorena škola i Fondacija Konrad Adenauer organizuju dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ za mlade lidere s ciljem da im se pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada. Cilj programa je i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija. Program je namenjen mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice.

Vesti

PolitiKAS: Završen jesenji semestar
27.12.2016.
PolitiKAS: Početak akademske 2016/17 godine obeležen u BOŠ-u
27.12.2016.
PolitiKAS: Školom timskog rada u Šapcu otvoren program za VIII generaciju
27.12.2016.
Deseta regionalna škola demokratije održana u Šapcu
27.12.2016.
Vidi sve

Ukratko o BOŠ-u i KAS-u

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine.

BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje rad javnih institucija i organizacija građanskog društva, razvija i zagovara javne praktične politike u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

Fondacija Konrad Adenauer (KAS) je nemačka politička fondacija. KAS deluje nezavisno u oblastima političkog savetovanja i obrazovanja. Od 1964. godine nosi ime prvog nemačkog saveznog kancelara, čije principe Fondacija sledi kao svoju obavezu. Fondacija je prisutna u mnogim zemljama sveta, a i u Nemačkoj ima razvijenu mrežu obrazovnih centara.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd