WEB4YES : Prolećno razmrdavanje i zagovaranje boljih uslova za mlade na Zapadnom Balkanu

Da se mladi sa Zapadnog Balkana suočavaju sa brojnim izazovima u pronalaženju dobrih karijernih prilika za mobilnost, odavno je utvrđeno stanje. WEB4YES regionalna inicijativa, usmerena na osnaživanje organizacija civilnog društva za učešće u donošenju odluka i predlaganje izmena u politici zapošljavanja mladih, pokušava da prkosi toj statistici i doprinese stvaranju boljih uslova za zapošljivost za sve mlade.

Objavljeno istraživanje i preporuke za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća

Predstavljamo vam publikaciju „50 Questions from YOU to the EU“ i Preporuke za unapređenje transparentnosti i građanskog učešća koje je Beogradska otvorena škola pripremila zajedno sa partnerima iz Crne Gore (Institut alternativa), Hrvatske (Gong), Slovenije (PiNA) i Španije (Access Info Europe) u okviru projekta YOU4EU - Učešće građana 2.0.

Buđenje građanske svesti

Koliko smo daleko ili blizu društva u kom je rad organa javne vlasti transparentan, proces odlučivanja inkluzivan, a građani informisani i aktivni u zaštiti svojih prava – o ovome smo razgovarali na međunarodnoj konferenciji „Citizen participation matters – changes we need“ koja je održana 12. decembra 2019. u Beogradu i koja je okupila stručnjake u oblasti građanske participacije i predstavnike građanskih inicijativa iz Španije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Srbije.

Poruke iz Švedske i Danske: Od univerziteta do fudbalskog stadiona - glasno i jasno za zapošljavanje mladih!

Zemlje zapadnog Balkana osim zajedničkog geopolitičkog položaja, mogu se pohvaliti i ne tako slavnom statistikom. Po pitanju nezaposlenosti mladih nalaze se na prvom mestu u Evropi. Unapređivanje zapošljivosti i rad na osnaživanju mladih za dinamično tržište rada je zajednički cilj koji je okupio čak 18. organizacija civilnog društva iz Srbije, Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, a koje realizuju projekte podržane u okviru WEB4YES grant šeme.

Održan Konsultativni forum za „50 ideja za Evropu”

Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizovala je Konsultativni forum od 24. do 26. oktobra u Novom Sadu, u saradnji sa partnerima iz Podunavskog regiona u okviru projekta „50 ideja za Evropu - Novi lideri, nove mogućnosti”.

Vesti

Arhiva vesti

Baneri