KOALICIJA 27: BORBA ZA ŽIVOTNU SREDINU

Zaključci prvog izveštaja, iz 2014. godine, bili su da je ostvaren mali napredak Srbije u približavanju EU na polju životne sredine i klimatskih promena, da je potrebno veće učešće javnosti, ali i podizanje svesti kako među donosiocima politika tako i u široj javnosti. Kao glavni zaključak nametnula se rečenica Dug put pred nama. Iako je prošlo više od četiri godine, taj zaključak je i dalje aktuelan.

Detaljnije

Energetska efikasnost na Zapadnom Balkanu - Da li satovi i dalje kasne?

Uprkos tome što zemlje regiona u zbiru nisu veliki potrošači energije, kada se potrošena energija preračuna po glavi stanovnika dolazimo do vrha liste po neefikasnom korišćenju energije. Pri tome, ta energija dolazi uglavnom iz niskokaloričnog uglja i produktivnost proizvodnje ove energije je niska, a eksterni troškovi visoki.

Detaljnije

5 minuta slave za Životnu sredinu

Danas je 5. jun i Svetski dan zaštite životne sredine. Svet ga obeležava još od 1973. godine.

Danas se Premijerka u pratnji Ministra zaštite životne sredine,  Ministra finansija i MInistra zdravlja pojavila u akciji čišćenja obale Savskog jezera. Životna sredina bila je tema koja ih je okupila. Kamere  su tom prilikom zabeležile kako članovi Vlade u rukavicama sakupljaju otpad u zelene kese. Novinari su preneli Premijerkinu poruku građanima da je “važno da za buduće generacije sačuvamo čistiju Srbiju” i da je čišćenje stvar patriotizma.

Detaljnije

Novi talas dobre energije u mojoj zajednici

Obuka za organizacije civilnog društava i medije pod nazivom „“Energija u mojoj zajednici“ održana je u Sremskim Karlovcima 24. i 25. maja. Tema dvodnevne obuke bila je lokalna energetika, kako je razumemo, kako funkcioniše i kako da ovu temu približimo što širem broju ljudi.

Detaljnije

Loši đaci sa Zapadnog Balkana

Kako je Evropska komisija ocenila zemlje u susedstvu kada se radi o Poglavlju 27 i zašto niko u regionu ne može da se pohvali svojom ocenom?

Detaljnije

Vesti

Sve vesti

Transformator

Evropa za poneti

Evropa za poneti

Progovori o pregovorima

Progovori o pregovorima

Bilten

PRIJAVITE SE DA REDOVNO DOBIJATE NEWSLETTER
Energija klima i životna sredina

Prijavi se

Beogradska otvorena škola doprinosi odgovornoj politici životne sredine koja je zasnovana na građanskom učešću u procesu donošenja odluka i partnerstvu civilnog društva i javnih institucija.