Arhiva vesti

19. Dec 2016.

 

U okviru projekta “PRAKSAM II – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse” 16. decembra u prostorijama Beogradske otvorene škole održan je jednodnevni trening za praktikante kompanija uključenih u projekat. Cilj treninga bio osnaživanje praktikanata za izazove koji ih čekaju tokom prakse i karijere, kao i dobijanje seta uputstava, saveta i pravila koja se tiču upravljanja karijerom, komunikacije, timskog rada i radne etike.

Na treningu učesnici su imali prilike da se upoznaju sa pojmom upravljanja karijerom, elementima timskog rada i upravljanja vremenom, kroz radionice praktikanti su se upoznali sa načelima davanja povratne informacije i poslovne komunikacije. U poslednjoj sesiji učesnici su imali priliku da se upoznaju sa konceptom radne etike.

Trening su vodili članovi tima Programa za unapređenje zapošljivosti Beogradske otvorene škole: Jelena Manić Radoičić, Bojan Velev, Bojana Jevtović i Aleksandra Đurović.

Projekat “PRAKSAM II – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse” sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham) , uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta.

19. Dec 2016.

U okviru projekta “PRAKSAM – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse” 13. decembra u prostorijama Privredne komore Srbije održan je jednodnevni trening za predstavnike privrednih društava uključenih u projekat, kojima je delegirana uloga mentora na projektu. Cilj treninga bio je razmena dosadašnjih iskustva mentora sa ovakvim programima, kao i dobijanje seta uputstava, saveta i pravila koja se tiču mentorskog procesa i odgovornosti i stilova rukovođenja.

Na treningu učesnici su imali prilike da se upoznaju sa konceptom mentorstva i mentorskim procesom, elementima odnosa mentor-praktikant, kreiranjem opisa dužnosti praktikanata i procenom njihovih kompetenci, kao i mentorskim stilovima i kreiranjem akcionog plana, što kasnije mogu da primene sa novozaposlenima u svojim kompanijama. Trening su vodile Jelena Manić Radoičić, programska menadžerka Programa za unapređenje zapošljivosti i Milica Paskulov, HR konsultant i licencirani trener sa višegodišnjim iskustvom saradnje sa preko 100 kompanija.

Projekat “PRAKSAM – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse” sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham) , uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta

08. Dec 2016.

U utorak, 6. decembra 2016. nacionalni centar Euroguidance mreže, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom prosvete i sporta, po četvrti put je organizovao nacionalnu Euroguidance konferenciju ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji“. Ovom prilikom su dodeljene nagrade i priznanja u okviru prvog Nacionalnog Euroguidance takmičenja primera dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja.

Pročitaj više
25. Nov 2016.

Četvrtu godinu za redom Beogradska otvorena škola je organizovala stručni skup „Nacionalna godišnja konferencija o karijernom vođenju i savetovanju“ koja je akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Konferencija je organizovana 23. novembra 2016. godine u prostorijama Hotela Palas i okupila je preko 100 nastavnika iz cele Srbije.

Cilj „Nacionalne godišnje konferencije o karijernom vođenju  i savetovanju“ bio je da predstavnicima srednjih škola pruži konkretne savete i mehanizme kako da unaprede svoje usluge karijernog vođenja i savetovanja. Na konferenciji su bili  predstavljeni primeri dobre prakse iz cele Srbije koji jesu motor promena u svetu obrazovanja.

Pročitaj više
15. Nov 2016.

U prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Užicu, 15. novembra je održan diskusioni forum pod nazivom „U potrazi za kvalitetnim stručnim praksama – promocija, izazovi sprovođenja i perspektive“. Dvočasovna diskusija bila je posvećena pitanju uključenosti mladih na tržište rada, bitnom pitanju promocije stručne prakse kao dobre šanse za mlade, obrazovne institucije i poslodavce.

Bilo je reči i o nedostatku zajedničkog razumevanja kvaliteta profesionalne prakse kao dela programa srednjeg stručnog obrazovanja, što se navodi kao jedan od bitnih izazova za uvođenje dualnog principa. Naime, razgovorom o kvalitetnim stručnim praksama i uključivanjem informacija o sprovođenju programa praksi u okviru planova promocije određenih (perspektivnih) obrazovnih profila, omogućava se kreiranje potpune i adekvatne slike o tome kako izgledaju radna mesta u okviru pojedinih zanimanja. Na ovaj način može da se utiče na eliminisanje predrasuda o obrazovnim profilima za koje ne postoji veliko interesovanje učenika (da su pojedina zanimanja povezana sa radom u neadekvatnim uslovima, nemogućnostima usavršavanja i slično), a ujedno se i poboljšava imidž praksi kao najučinkovitijeg mehanizma za unapređivanje zapošljivosti.

Pročitaj više
07. Nov 2016.

Projektni tim MUSTRE IV je 04. novembra 2016. godine u prostorijama Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, održao prezentaciju Priručnika za promociju obrazovnih profila srednjih škola. Prezentacija je održana u okviru sastanka Radne grupe za izradu standarda za karijerno vođenje i savetovanje koja okuplja predstavnike relevantnih ministarstava (prosvete, rada, omladine), zavoda (ZUOV, ZVKOV), Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, GIZ-a, Privredne komore Srbije, NSZ-a, filozofskog fakulteta, srednjih škola, Euroguidance centra (fondacija Tempus), itd.

Pročitaj više
23. Sep 2016.

Povodom promocije i upoznavanja zainteresovanih strana i javnosti sa Evropskim paktom za mlade u Srbiji, Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerom, Smart kolektivom, a uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, organizovala je konferenciju pod nazivom „PAKT ZA MLADE“, 19. septembra 2016. godine u Domu omladine u Beogradu. U cilju suzbijanja visoke nezaposlenosti mladih u Evropi, Evropski omladinski forum pokrenuo je svojsvrsnu platformu za zagovaranje kvalitetnih praksi za mlade na evropskom nivou, kako bi se sprečila zlouppotreba ove forme radnog angažovanja i sticanja radnog iskustva- S druge strane, Evropska mreža za društveno odgovorno poslovanje (CSR Europe) inicirala je Evropski pakt za mlade, čija je ideja da okupi predstavnike mladih, biznis sektora, obrazovne institucije, socijalne partnere, odnosno celokupnu poslovnu zajednicu, kako bi svi zajedno razvili i učvrstili partnerstva u podršci prilikom zapošljavanja i socijalnog uključivanja mladih.

Pročitaj više
22. Aug 2016.

Obuka o karijernom vođenju  savetovanju u srednjim školama održana je 18. i 19. avgusta 2016. godine u Centru za stručno usavršavanje u Kruševcu. Na obuci je učestvovalo dvadeset profesora, predstavnika osam srednjih škola iz Kruševca. Obuka je organizovana od strane Beogradske otvorene škole u saradnji sa Edukativnim centrom Kruševac.

Pročitaj više
31. Jul 2016.

Prvi sastanak partnera u okviru regionalnog projekta “WEstern Balkans youth Works(s)“ (WEBWORK) održan je od 26. do 28. jula 2016. godine u Sarajevu, Bosni i Hercegovini. Ovim sastankom je i zvanično otpočeo projekat koji se tiče zapošljivosti mladih na Zapadnom Balkanu. 

Pročitaj više
15. Jun 2016.

 

U ponedeljak, 13. juna 2016. godine, Beogradska otvorena škola u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privrednom komorom Srbije i Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji organizovala je drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje. Sajam je organizovan u Privrednoj komori Srbije i  okupio je 20 najboljih školskih timova za karijerno vođenje iz cele Srbije, kao i druge zainteresovane predstavnike iz srednjih škola i drugih institucija i organizacija, kako bi međusobno razmenili iskustva i time unapredili svoj rad u ovoj oblasti.

 

Pročitaj više