PRAKSAM – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse
PRAKSAM – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse

PRAKSAM – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse

Beogradska otvorena škola kroz projekat „PRAKSAM“ nastavlja da pruža podršku unapređenju zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Srbiji stvaranjem mogućnosti za sticanje radnog iskustva i povezivanje sa svetom rada.

BOŠ će u saradnji sa Privrednom Komorom Srbije objaviti konkurs za privredna društva koja žele da uzmu učešće u projektu kao praksodavci i potencijalni poslodavci. Nakon selekcije privrednih subjekata koji će učestvovati u projektu, sprovešće se analiza potreba unutar društava na osnovu koje će se definisati praktikantske pozicije. BOŠ će zatim putem javnog konkursa regrutovati 28 mladih praktikanata koji će dobiti priliku da obave četvoromesečnu praksu u privrednim društvima koja uspešno posluju u Srbiji.

Praktikantima će biti dodeljeni mentori iz kompanije u kojoj budu obavljali praksu.U sklopu projekta će biti održan i trening za mentore iz odabranih privrednih društava, kao i događaj „Sa privredom na ti – mladi i posao“, koji će imati za cilj da podstakne direktnu komunikaciju i povezivanje mladih nezaposlenih ljudi i privrede.

Projekat će realizovati Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije, u periodu od juna 2015. g. do januara 2016. godine. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta.

Vesti