Civilno društvo i evropske integracije Srbije u 2018. godini

Jedan od najvažnijih spoljno-političkih ciljeva Srbije je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Osim što taj proces podrazumeva usklađivanje zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, on podrazumeva i mnogobrojne reforme koje zalaze u sve sfere društva.

Detaljnije...

Projekat CS4EU doprinosi boljoj saradnji civilnog društva

Početak treće godine projekta Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji (CS4EU) bio je obeležen okupljanjem partnerskih organizacija civilnog društva u prostorijama Beogradske otvorene škole, 11-12 decembra.

Detaljnije

YOU4EU – Učešće građana 2.0

Beogradska otvorena škola uz podršku programa Evropa za građane i građanke sprovodi projekat „YOU4EU – Učešće građana 2.0“, sa ciljem da podrži i podstakne učešće građanki i građana Evrope u procesima donošenja odluka i kreiranja politika na nivou Evropske unije.

 

DETALJNIJE

Organizacije civilnog društva i medija na Paliću o javnim politikama i zagovaranju

Predstavnici 20 partnerskih organizacija civilnog društva i medija su od 18-20. juna 2018. godine pohađali obuku na Paliću, četvrtu po redu u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Predavači na obuci „Jačanje programskih partnera za učešće u procesu donošenja odluka: javne politike i zagovaranje” bili su Srđan Majstorović ispred Centra za evropske politike, Vladimir Pavlović i Milorad Bjeletić ispred Beogradske otvorene škole, Milan Sitarski u svojstvu sertifikovanog trenera za praktične politike, Mirjana Jevtović ispred “Insajdera” i Suzana Stojadinović ispred Republičkog sekretarijata za javne politike.

Detaljnije

Organizacije civilnog društva i mediji u studijskoj poseti Briselu

Predstavnici 20 partnerskih organizacija civilnog društva i medija su od 28. maja do 1. juna 2018. godine, u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji” učestvovali u studijskoj poseti Briselu. Putovanje je obuhvatilo preko 30 sastanaka i poseta institucijama Evropske unije, organizacijama civilnog društva kao i medijima u Briselu.

detaljnije

Umrežavanje organizacija civilnog društva i medija - put ka otvorenijem pristupanju Srbije EU

Predstavnici 21 partnerske organizacije civilnog društva i medija su od 16-18. aprila 2018. godine, u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, pohađali obuku u Mećavniku, na Mokroj Gori. Predavači na obuci „Jačanje programskih partnera za učešće u procesu evropskih integracija” su predstavili trenutno stanje u procesu pristupanja Srbije EU i radili na tome da međusobno umreže projekte partnerskih organizacija i njihova nastojanja da proces pregovora sa EU približe građanima.

detaljnije

Doprinos procesu evropskih integracija direktno u Briselu

U periodu od 19. do 23. marta partneri na projektu „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ posetili su institucije Evropske unije (EU), organizacije civilnog društva i medije u Briselu. U direktnim susretima sa predstavnicima Evropskog parlamenta, Saveta EU i Evropske komisije, predstavnici 21 organizacije civilnog društva i medija su imale priliku da iznesu rezultate svojih istraživanja i monitoringa procesa pregovora Srbije sa EU, u konkretnim politikama kojima se bave.

detaljnije

Konstruktivan dijalog sa donosiocima odluka podrazumeva i kritiku

Finalna radionica za umrežavanje programskih partnera na projektu „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ organizovana je u utorak, 19. septembra u sklopu regionalne konferencije „Move.Link.Engage. Rethinking Europe and Western Balkans“ („Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Promišljanje Evrope i Zapadnog Balkana“).

Civilno društvo kao pokretač promena tokom pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) započeli su realizaciju trogodišnjeg projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Vesti

Sve vesti