Civilno društvo u procesu evropskih integracija: KOREKTIV U KRIZNIM VREMENIMA

Kada se osvrnemo na trenutnu situaciju u društvu, u kontekstu primene politika, reformi, (ne)demokratizacije i (ne)transparentnosti, čini se da civilno društvo, i jedini nezavisni glas koji se iz njega čuje, dobija sve veći značaj.

 

Detaljnije

YOU4EU – Učešće građana 2.0

Beogradska otvorena škola uz podršku programa Evropa za građane i građanke sprovodi projekat „YOU4EU – Učešće građana 2.0“, sa ciljem da podrži i podstakne učešće građanki i građana Evrope u procesima donošenja odluka i kreiranja politika na nivou Evropske unije.

 

DETALJNIJE

Vesti

Sve vesti