Dijalog civilnog društva sa ministarkom Čomić

Koliko ljudi znate koji doprinose pozitivnim promenama u zajednici? Smatrate da je bitno da se najinspirativnije i najuspešnije kampanje javnog zagovaranja istaknu i nagrade? Uviđate važnost društvenog dijaloga? 

Od pojave bolesti COVID-19, naša svakodnevica i život kakav poznajemo su značajno izmenjeni, a kriza je ukazala i nove/stare izazove kada je u pitanju saradnja civilnog društva i državnih institucija. Ovi izazovi su, takođe, onemogućili aktere iz civilnog društva da mobilišu svoj potencijal i u saradnji sa organima javnih vlasti odgovore na potrebe građana tokom krize.

Beogradska otvorena škola (BOŠ), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanska istraživačka mreža Srbija (BIRN Srbija), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizuju online konferenciju pod nazivom „Dijalog: Saradnjom do promene” u sredu 25. novembra, na kojoj ćete imati priliku da se uključite u dijalog sa Gordanom Čomić, ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Mandat novoformiranog Ministarstva je pokretanje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa, dalji razvoj i primena strateških dokumenata za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i dalje unapređenje saradnje između organa javne vlasti, civilnog društva i privatnog sektora. U ovim okolnostima, ponovo nam se ukazuje prilika da iniciramo dijalog, osvrnemo se na postojeće okruženje i prakse i identifikujemo pravce daljeg delovanja kada je u pitanju saradnja organizacija civilnog društva i organa javne vlasti.

Takođe, konferencija slavi Pokretače promena 2020, aktivne građane i građanke, koji svojim naporima grade bolje društvo. Cilj nagrade je da oda priznanje, pruži materijalnu podršku, prepozna i usmeri medijsku pažnju na organizacije civilnog društva i neformalne grupe koje nastoje da svoje zajednice učine boljim.

Kako biste bili deo dijaloga, potrebno je da potvrdite učešće popunjavanjem OVOG formularanajkasnije do ponedeljka 23. novembra. Konferencija će biti održana onlajn, a pristupni linkovi za praćenje događaja će Vam biti blagovremeno poslati na imejl adresu.

Agenda konferencije „Dijalog: Saradnjom do promene” dostupna je OVDE.

Konferencija se organizuje u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo – zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji BOŠ, BFPE i BIRN realizuju uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj četvorogodišnji projekat je pokrenut u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje praksi javnog zagovaranja u civilnom društvu, praksi koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad. Događaj je takođe podržan i od strane programa Evropa za građane i građanke. Republika Srbija učestvuje оd 2012. gоdinе u ovom programu Evropske unije, koji ima za cilј pоdsticаnjе demokratskog angažmana i građanskog učešća, kао i promovisanje еvrоpskоg idеntitеtа i еvrоpskоg grаđаnstvа.

 

Malim pobedama do velikih promena

Angažovano i efikasno civilno društvo u procesu evropskih integracija jedan je od preduslova demokratskog razvoja. Cilj svih nas u civilnom sektoru jeste promena - unapređenje i poboljšanje društva u celosti ili određene, konkretne oblasti. Kakvim promenama kao civilno društvo danas težimo i šta percipiramo kao svoj uspeh?

DETALJNIJE

Lista odobrenih predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

Beogradska otvorena škola (BOŠ) objavljuje Listu odobrenih predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (Program) koji BOŠ sprovodi uz podršku Švedske, kao deo druge faze projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Detaljnije

Šta je javno zagovaranje i kako tetka može da pomogne?

Šta je javno zagovaranje? Koja je razlika između marketinga i javnog zagovaranja, da li je javno zagovaranje isto što i lobiranje? Na Srebrnom jezeru, od 30. juna – 2. jula, na pretposlednjoj obuci u okviru CS4EU projekta pokušali smo da odgovorimo na ova i mnoga druga pitanja.

detaljnije

Poruke iz Švedske – može li Srbija postati 29. članica Evropske unije?

Prema istraživanju Eurobarometra, na kraju 2018. godine, Švedska je jedna od država članica EU čiji građani imaju najveći stepen poverenja u Evropsku uniju. Čak 71% Šveđana smatra da se njihov glas čuje u EU, postoji i visok stepen poverenja u švedske institucije, dok 88% građana ima pozitivan stav o nacionalnoj ekonomiji.

Detaljnije

Tri put meri, jednom seci – o monitoringu i evaluaciji javnih politika

Obuka „Jačanje kapaciteta programskih partnera za monitoring i evaluaciju javnih politika“, organizovana je u sklopu projekta „Civilno društva za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Održana je od 22. do 24. aprila u Vrnjačkoj Banji i u njoj je učestvovalo 15 predstavnika partnerskih organizacija i medija.

Detaljnije

Poljski uspeh kao članice EU – dve strane medalje

Poljska je od kada je postala članica EU ostvarila veliki ekonomski rast, poboljšala infrastrukturu na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i životni standard svojih građana. Pitanje koje se neminovno postavlja je koji je bio „recept“ Poljske za ove uspehe i da li i Srbija u procesu evropskih integracija može nešto naučiti iz njenog primera. BOŠ je sa tom idejom organizovao studijsku posetu Varšavi 25-29. marta 2019. godine u okviru projekta „CS4EU“.

Detaljnije

Civilno društvo i evropske integracije Srbije u 2018. godini

Jedan od najvažnijih spoljno-političkih ciljeva Srbije je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Osim što taj proces podrazumeva usklađivanje zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, on podrazumeva i mnogobrojne reforme koje zalaze u sve sfere društva.

Detaljnije

Projekat CS4EU doprinosi boljoj saradnji civilnog društva

Početak treće godine projekta Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji (CS4EU) bio je obeležen okupljanjem partnerskih organizacija civilnog društva u prostorijama Beogradske otvorene škole, 11-12 decembra.

Detaljnije

YOU4EU – Učešće građana 2.0

Beogradska otvorena škola uz podršku programa Evropa za građane i građanke sprovodi projekat „YOU4EU – Učešće građana 2.0“, sa ciljem da podrži i podstakne učešće građanki i građana Evrope u procesima donošenja odluka i kreiranja politika na nivou Evropske unije.

 

DETALJNIJE

Vesti

Sve vesti