Šta je javno zagovaranje i kako tetka može da pomogne?

Šta je javno zagovaranje? Koja je razlika između marketinga i javnog zagovaranja, da li je javno zagovaranje isto što i lobiranje? Na Srebrnom jezeru, od 30. juna – 2. jula, na pretposlednjoj obuci u okviru CS4EU projekta pokušali smo da odgovorimo na ova i mnoga druga pitanja.

detaljnije

Poruke iz Švedske – može li Srbija postati 29. članica Evropske unije?

Prema istraživanju Eurobarometra, na kraju 2018. godine, Švedska je jedna od država članica EU čiji građani imaju najveći stepen poverenja u Evropsku uniju. Čak 71% Šveđana smatra da se njihov glas čuje u EU, postoji i visok stepen poverenja u švedske institucije, dok 88% građana ima pozitivan stav o nacionalnoj ekonomiji.

Detaljnije

Tri put meri, jednom seci – o monitoringu i evaluaciji javnih politika

Obuka „Jačanje kapaciteta programskih partnera za monitoring i evaluaciju javnih politika“, organizovana je u sklopu projekta „Civilno društva za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Održana je od 22. do 24. aprila u Vrnjačkoj Banji i u njoj je učestvovalo 15 predstavnika partnerskih organizacija i medija.

Detaljnije

Poljski uspeh kao članice EU – dve strane medalje

Poljska je od kada je postala članica EU ostvarila veliki ekonomski rast, poboljšala infrastrukturu na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i životni standard svojih građana. Pitanje koje se neminovno postavlja je koji je bio „recept“ Poljske za ove uspehe i da li i Srbija u procesu evropskih integracija može nešto naučiti iz njenog primera. BOŠ je sa tom idejom organizovao studijsku posetu Varšavi 25-29. marta 2019. godine u okviru projekta „CS4EU“.

Detaljnije

Civilno društvo i evropske integracije Srbije u 2018. godini

Jedan od najvažnijih spoljno-političkih ciljeva Srbije je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Osim što taj proces podrazumeva usklađivanje zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, on podrazumeva i mnogobrojne reforme koje zalaze u sve sfere društva.

Detaljnije

Projekat CS4EU doprinosi boljoj saradnji civilnog društva

Početak treće godine projekta Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji (CS4EU) bio je obeležen okupljanjem partnerskih organizacija civilnog društva u prostorijama Beogradske otvorene škole, 11-12 decembra.

Detaljnije

YOU4EU – Učešće građana 2.0

Beogradska otvorena škola uz podršku programa Evropa za građane i građanke sprovodi projekat „YOU4EU – Učešće građana 2.0“, sa ciljem da podrži i podstakne učešće građanki i građana Evrope u procesima donošenja odluka i kreiranja politika na nivou Evropske unije.

 

DETALJNIJE

Organizacije civilnog društva i medija na Paliću o javnim politikama i zagovaranju

Predstavnici 20 partnerskih organizacija civilnog društva i medija su od 18-20. juna 2018. godine pohađali obuku na Paliću, četvrtu po redu u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Predavači na obuci „Jačanje programskih partnera za učešće u procesu donošenja odluka: javne politike i zagovaranje” bili su Srđan Majstorović ispred Centra za evropske politike, Vladimir Pavlović i Milorad Bjeletić ispred Beogradske otvorene škole, Milan Sitarski u svojstvu sertifikovanog trenera za praktične politike, Mirjana Jevtović ispred “Insajdera” i Suzana Stojadinović ispred Republičkog sekretarijata za javne politike.

Detaljnije

Vesti

Sve vesti