Važnost puta ka Evropskoj uniji

značaju približavanja Srbije Evropskoj uniji (EU) govorio je izvršni direktor Beogradske otvorene škole, Milorad Bjeletić, u emisiji Južnih vesti „15 minuta”.

Predstavljanje novog poziva u okviru projekta Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU održano u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

Povodom predstavljanja Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija, u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, Beogradska otvorena škola je održala tri info sesije na kojima je predstavila novi Poziv za podnošenje predloga projekata. Info sesije su održane 31. jula u Medija centru u Beogradu, 2. avgusta u Radio Cafe-u u Beogradu i 4. jula 2017. godine u Media i reform centru u Nišu. Predstavljanju poziva prisustvovalo je preko 120 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva i medija.

Raspisan Poziv za podnošenje predloga projekata civilnog društva i medija za evropske integracije

Beogradska otvorena škola (BOŠ) poziva zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) i medije da podnesu predloge projekata i na taj način se prijave za podršku u drugoj godini Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija. Program se realizuje u okviru projekta “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, koji BOŠ realizuje od oktobra 2016. godine uz podršku Kraljevine Švedske.

Zagovaranje od prvog dana – civilno društvo za evropske integracije

Četvrta i poslednja obuka u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji” održana je od 3. do 6. jula 2017. godine na Tari. U obuci pod nazivom Jačanje programskih partnera za učešće u procesu donošenja odluka: javne politike i zagovaranje učestvovalo je 23 predstavnika i predstavnica organizacija koje su partneri Beogradske otvorene škole na pomenutom projektu.

Proširenje je i dalje u fokusu politike EU

Preko 20 predstavnika iz petnaest organizacija civilnog društva (OCD) i medija, u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), od ponedeljka 5. juna, posetilo je institucije EU u Briselu, u okviru studijskog putovanja na Programu podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija. Studijsko putovanje je održano u periodu 5-9. juna u Briselu.

BOŠ za lokalne zajednice u procesu pristupnih pregovora Srbije i EU

Preko 30 predstavnika iz petnaest organizacija civilnog društva i medija, u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), od ponedeljka 22. maja, radilo je sa najboljim stručnjacima iz oblasti evropskih integracija, u okviru obuke „Jačanje programskih partnera za učešće u novom kontekstu evropskih integracija”. Obuka je održana u periodu 22-26. maja u Zrenjaninu.

Transformiši se za Evropu: održana prva obuka i sastanak partnera

Prva od četiri obuke za jačanje kapaciteta programskih partnera na projektu Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji (CS4EU), održana je od srede, 10. maja do petka, 12. maja 2017. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole.

Civilno društvo kao pokretač promena tokom pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) započeli su realizaciju trogodišnjeg projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Vesti

Sve vesti