Projekat CS4EU doprinosi boljoj saradnji civilnog društva

Početak treće godine projekta Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji (CS4EU) bio je obeležen okupljanjem partnerskih organizacija civilnog društva u prostorijama Beogradske otvorene škole, 11-12 decembra.

Detaljnije

YOU4EU – Učešće građana 2.0

Beogradska otvorena škola uz podršku programa Evropa za građane i građanke sprovodi projekat „YOU4EU – Učešće građana 2.0“, sa ciljem da podrži i podstakne učešće građanki i građana Evrope u procesima donošenja odluka i kreiranja politika na nivou Evropske unije.

 

DETALJNIJE

Organizacije civilnog društva i medija na Paliću o javnim politikama i zagovaranju

Predstavnici 20 partnerskih organizacija civilnog društva i medija su od 18-20. juna 2018. godine pohađali obuku na Paliću, četvrtu po redu u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Predavači na obuci „Jačanje programskih partnera za učešće u procesu donošenja odluka: javne politike i zagovaranje” bili su Srđan Majstorović ispred Centra za evropske politike, Vladimir Pavlović i Milorad Bjeletić ispred Beogradske otvorene škole, Milan Sitarski u svojstvu sertifikovanog trenera za praktične politike, Mirjana Jevtović ispred “Insajdera” i Suzana Stojadinović ispred Republičkog sekretarijata za javne politike.

Detaljnije

Organizacije civilnog društva i mediji u studijskoj poseti Briselu

Predstavnici 20 partnerskih organizacija civilnog društva i medija su od 28. maja do 1. juna 2018. godine, u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji” učestvovali u studijskoj poseti Briselu. Putovanje je obuhvatilo preko 30 sastanaka i poseta institucijama Evropske unije, organizacijama civilnog društva kao i medijima u Briselu.

detaljnije

Umrežavanje organizacija civilnog društva i medija - put ka otvorenijem pristupanju Srbije EU

Predstavnici 21 partnerske organizacije civilnog društva i medija su od 16-18. aprila 2018. godine, u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, pohađali obuku u Mećavniku, na Mokroj Gori. Predavači na obuci „Jačanje programskih partnera za učešće u procesu evropskih integracija” su predstavili trenutno stanje u procesu pristupanja Srbije EU i radili na tome da međusobno umreže projekte partnerskih organizacija i njihova nastojanja da proces pregovora sa EU približe građanima.

detaljnije

Doprinos procesu evropskih integracija direktno u Briselu

U periodu od 19. do 23. marta partneri na projektu „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ posetili su institucije Evropske unije (EU), organizacije civilnog društva i medije u Briselu. U direktnim susretima sa predstavnicima Evropskog parlamenta, Saveta EU i Evropske komisije, predstavnici 21 organizacije civilnog društva i medija su imale priliku da iznesu rezultate svojih istraživanja i monitoringa procesa pregovora Srbije sa EU, u konkretnim politikama kojima se bave.

detaljnije

Konstruktivan dijalog sa donosiocima odluka podrazumeva i kritiku

Finalna radionica za umrežavanje programskih partnera na projektu „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ organizovana je u utorak, 19. septembra u sklopu regionalne konferencije „Move.Link.Engage. Rethinking Europe and Western Balkans“ („Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Promišljanje Evrope i Zapadnog Balkana“).

Civilno društvo kao pokretač promena tokom pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) započeli su realizaciju trogodišnjeg projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Vesti

Sve vesti