The Big Picture – kontekst savremenog sveta

Šta će polaznici naučiti?

Upoznavanjem sa aktuelnim socioekonomskim trendovima, opštim mestima istorije razvoja civilizacija i ljudske prirode i tehnološkim trendovima, polaznici programa će bolje razumeti uslove okruženja u kome posluju i ojačaće svoje potencijale da prepoznaju i iskoriste lokalne i globalne buduće trendove uspešnog poslovanja, čiji su tragovi uveliko prisutni u sadašnjosti.

Koje teme program pokriva?

Program se sastoji iz tri modula:

  1. Istorijsko-politički modul: razvoj civilizacija i istorijski sled uspona i padova trgovinskih centara, makropolitički odnosi,
  2. Socio-ekonomski modul: analiza aktuelnih geopolitičkih globalnih trendova, socijalnih i komunikacionih kretanja i
  3. Informaciono-tehnološki modul: upravljanje informacijama i dezinformacijama, next big things.

Predavači 

U ulozi predavača i konsultanata nalaze se eminentni eksperti iz vrhunskih međunarodnih organizacija i akademske zajednice poput Lazara Šestovića, glavnog ekonomiste Svetske banke za Srbiju, Miša Lukić, Publicis grupa, Predrag Marković, istoričar Instituta za savremenu istoriju, Srđan Barišić, sociolog, Zorica Tomić, komunikolog…

 

Dodatne informacije o programu

Način na koji živimo, radimo, komuniciramo, dobijamo znanja, u poslednjih desetak godina menja se brzinom kakvu do sada nismo videli u istoriji čovečanstva. Danas se obim ukupnih informacija na svetu udvostručuje svakih 11 sati, a za desetak godina to će se dešavati na svakih 11 sekundi. Došli smo do faze u kojoj su “tehnološke lavine” postale više pravilo nego slučaj. Ništa više nije dugoročno! Kako je onda moguće razviti strategiju koja će dati odgovor na sve te promene? Moramo da odlučimo da li ćemo surfovati na talasu promena ili ćemo nasuprot tome biti poklopljeni onim što se dešava.

Danas je svet mnogo kompleksniji nego što je to bio ranije. Ulaskom u novi vek, ušli smo u novo doba čiji je kontekst teško saglediv. Prilikom rešavanja problema u datoj situaciji pre početka rešavanja ili otklanjanja problema, samo jedan zoom-out problem postavlja u sasvim novi okvir. Sagledavanje konteksta donosi promenu perspektive, u kome je znatno lakše otkriti uzrok i samu suštinu problema. Sa istaknutim intelektualcima akademske i poslovne zajednice oktrivaćemo šta će pisati u istoriji našeg doba kada se bude pisala iz dugoročne perspektive, za pedeset-stotinu godina. Program ima za cilj otkrivanje konteksta savremenog doba i poslovnog okruženja kako bi se unapredio rezultat rešavanja problema i donošenja strateških odluka. Kroz socio-ekonomski modul, istorijsko-politički, psihološki i informaciono-tehnološki sklapaćemo kockice savremenog sveta iz dugoročne perspektive.

Nalazimo se na prelazu između industrijskog i inovativnog doba, a to će dovesti do ogromnih tektonskih poremećaja. Jedan od njih je i drastično smanjenje industrijske radne snage. Tekući trendovi nezaposlenosti samo su vrh ledenog brega. Iako se ovi problemi u svakoj zemlji povezuju ili s politikom vlade ili sa slobodnim tržištem i njegovim manjkavostima, suštinski problem leži u umiranju jednog i rađanju drugog sistema funkcionisanja privrede i društva. Psihološki sklop industrijskog doba koji još vlada današnjim radnim mestima jednostavno neće funkcionisati u dobu znanja i u kreativnoj ekonomiji. Pred organizacije i pojedince se postavljaju novi zadaci koji nemaju pandan u istoriji čovečanstva.

Dobra vest je da je ljudski rod kao vrsta veoma adaptabilan i da je čak moguće profitirati na svim ovim promenama uz uslov da se one ne gledaju samo kao opasnost već i kao mogućnost! Mi moramo da idemo u susret promenama i tretiramo ih sa poštovanjem a reagujemo na njih sa pozitivnim stavom, zdravim razumom i sa kreativnošću koja nam je svima urođena. Moramo ne samo da reagujemo na promene već i da ih stvaramo i usmeravamo u našu korist. Potrebno je da u vremenu koje dolazi kombinujemo kreativno i biznis razmišljanje i dođemo do najboljih rešenja. Često ne samo kroz traženje najboljih odgovora već i kroz postavljanje najboljih pitanja.

Building new and proven influencers


Kontakt

Kontakt osoba:
Evica Kuč
Business Communication Manager
Imejl: evica.kuc@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija

Telefon: ( 381) 11 3065 830
Faks: 381 (11) 36 13 112

Imejl: programi@bos.rs

To Top